Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

’Ziya Gökalp ve Türk Töresi’’ üzerine

 ‘’Ziya Gökalp ve Türk Töresi’’ adlı kitabım Platanus yayınlarından basılıp dağıtıma verildi. Kitabın tanıtım yazısını Genel Türk Tarihi Ana Bilim Başkanı Abdülhaluk Mehmet Çay yazdı. Bu tanıtım yazsısını aşağıya alıyorum.

Ziya Gökalp ve Türk Töresi Adlı Eser Üzerine

Kitabın yazarı Muharrem Yellice 1968 yılından beri yakından tanıdığım Türkçü düşünceyi savunan bir kardeşimizdir. “Ziya Gökalp ve Türk Töresi” adını taşıyan eseri, rahmetli Prof. Dr. Necmettin Hacı Eminoğlu’nun yönetiminde 1972 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde hazırladığı mezuniyet tezini esas almıştır. İlginç olan husus 1972 tarihinde yapılan mezuniyet tezini kitap haline getirirken takip ettiği metot sonrası ortaya çıkan eserin özelliğidir.

            Muharrem YELLİCE eserini iki ana bölüm olarak düzenlemiştir. Birinci ana bölümde kendisi ve çevresi hakkında bilgiler söz konusudur. 1968-1970 yıllarında başlayan üniversite hayatı bilindiği gibi Türkiye’nin en kritik günleri idi. Ortam bir anarşi ortamıydı.

Yazar dönemle ilgili hatıraları yanında dönemin ideolojik durumu üzerinde durmaktadır. Diğer yandan yüksek tahsilini tamamladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında da bilgi verilmektedir. Dönemle ilgili olaylar yanında ders gördüğü öğretim üyelerinin kendisi üzerindeki etkileri ile tanıtımlarının ve hocalarının değerlendirilmesi de dikkat çekicidir. Bu doğrultuda tez hocası Prof. Dr. Necmettin Hacı Eminoğlu ile olan ilişkileri de saygı ile dile getirilmiştir.

            Eserin ikinci ana bölümünde tez olarak üzerinde çalışılan konu Ziya Gökalp’in Türk Töresi adlı eserinin transkripsiyonudur. Transkripsiyon öncesi Ziya Gökalp ile ilgili ders gördüğü öğretim üyelerinin Ziya Gökalp ile ilgili değerlendirmelerine yer veren yazar H. 1339 tarihli Matbaa-i Amire’de basılan Türk Töresi adlı eserin transkripsiyonunu yapmıştır.

            Mezuniyet tezinin kitap haline getirilmesinde ise tez çalışmasından biraz farklılıklar söz konusudur. Dikkat çekici farklılıklar Muharrem YELLİCE kardeşimizin daha önce yayınlanan “İran ve Turan’ın Derinlerinde, Gezi-Gözlem-Kültür-Din ve Tarih” adlı eserinde ileri sürülen tespitleridir. Tibet’ten İran’a uzanan coğrafyada gördüğü dikkat çekici hususları Gökalp’in Türk Töresi adlı eserinde üzerinde durduğu konularla mukayese etmesi, Gökalp’in düşüncelerinin bu coğrafyadaki tespitlerle anlatılması oldukça ilginçtir. Dolayısıyla Türk Töresi eseri M. Yellice’nin bu çalışmasıyla yeni baştan incelenmesine zemin hazırlayacaktır kanaatindeyim.

9 Eylül 2020 

Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay

Not. Kitap; Babil.com.Oda kitap ,Platanus yayınlarından temin edilebilir.

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

24.10.2020

Okunma Sayısı

7282

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler