Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
DR. SEVİLAY ZORLU
PSİKİYATRİST
mail_outline : drsevilayzorlu@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

21.12.2016

Okunma Sayısı

1774

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

( Zeka Geriliği )

Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda; doğum öncesi ,doğum sırası ve sonraki  süreçte çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve süreklilik gösteren “ zihinsel,sosyal ,psiko-devimsel” gelişim alanlarında “ yavaşlama,duraklama,gerileme” söz konusudur.

Bu nedenle normal eğitim programlarından yararlanamazlar; seviyelerine uygun özel eğitim programlarına ihtiyaç duyarlar.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN NORMAL ÇOCUKLARA GÖRE YETERSİZLİK GÖSTERDİĞİ ALANLAR:

BD14578_  Temizlik alışkanlığı kazanma.

BD14578_  Öz bakımını yapma.

BD14578_  İnce ve kaba motor gelişimi.

BD14578_  Konuşma gelişimi. (Telaffuz, sözcükleri yerinde kullanma,cümle kurma ve anlatılanı anlama )

BD14578_  Duygusal gelişim. (Bulunulan ortama uygun duygusal tepki göstermede yetersizlik )

BD14578_  Bilişsel gelişim.

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ
BD14578_  Bir hastalık olarak tanımlanamaz,tedavisi yoktur,sürekli bir durumdur.

BD14578_  Ağır ve az öğrenirler.Birçok uyarana çok az tepkide bulunurlar.

BD14578_  Okuma mekanizmasını daha geç kavrarlar.

BD14578_  Anlama ve kavramaları geç olur. Bu yüzden kendilerine verilen ödev ve görevleri yerine getirmekte güçlük çekerler.

BD14578_  İki objeyi birbiri ile karşılaştırmakta güçlük çekerler.

BD14578_  Kelime dağarcıkları yaşıtlarına göre normalin altındadır.

BD14578_  Fikirlerden çok eşyalarla meşgul olmayı tercih ederler.

BD14578_  Çoğunlukla davranışları ataktır.Önce yapar sonra düşünürler.

BD14578_  Korkulu ve endişelidirler.

BD14578_  Kurallara uymakta güçlük çekerler.

BD14578_  Temizlik yönünden gereken titizliği gösteremezler.

BD14578_  Aritmetik çalışmalarda güçlük çekerler,dört işlemi ancak somut örneklerle algılayabilirler.

BD14578_  Pekiştirilmediği takdirde öğrendiklerini daha çabuk unuturlar.

BD14578_  Akademik  gelişimleri çok yavaştır. Akademik alanlarda yaşıtlarına göre belirgin bir gerilik gösterirler.

BD14578_  Çevrelerine uyumları yaşıtlarına göre geç ve güç olur,yeni ortamlara girmekten hoşlanmazlar.

BD14578_  Öz bakımlarını yapmada ,ince ve kaba motor gelişimlerinde yaşıtlarına göre geridirler ve beceriksizdirler.

BD14578_  Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız ifade edemezler.

BD14578_  Sosyal ilişkileri zayıf,dar çerçeveli ve kısa sürelidir.

BD14578_  Bedensel gelişim daha ağır bir seyir takip eder,akranlarından daha zayıf ve kuvvetsizdirler.

BD14578_  Normal yaşıtlarına kıyasla daha çabuk ve sık hasta olurlar, çeşitli sağlık problemleri vardır. Kendilerini korumayı normal zeka düzeyindeki çocuklar gibi bilemezler.

BD14578_  Zihinsel geriliği olan çocuklar psiko-devimsel alanda belirli derecede gerilik gösterirler, büyük ve küçük kaslarını kullanmada beceriksizlik gösterirler. El-göz işbirliği geç ve güç sağlanır. Ritimlere uymada zorlukları fazladır. Ritmik hareketlere alıştırmak; çok fazla tekrar ve olumlu teşvik etmeyi gerektirir.

BD14578_  Çabucak paniğe kapılırlar, ilgileri geç ve sınırlı olarak gelişir, dikkat süreleri kısıtlıdır.

BD14578_  Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler. Bir ders konusu ne kadar cazip olsa da etkinliklere kısa süreli katılırlar.

BD14578_  Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir. Saat ,gün,hafta ,ay ve yılı tanıtmak ve kavratmak zordur.

BD14578_  Konuşmaya geç başlarlar. Konuşma gelişimleri zeka gerilik dereceleri ile oranlı olarak yavaş gelişir. Akranları ile iletişim kurmada zorluk çekerler. Onun için daima kendi seviyelerinde konuşan küçük çocuklarla ilişki kurar ve anlaşabilirler.

BD14578_  Bu çocuklar genellikle öğrendikleri şeyleri benzer durumlara transfer ederek bilgi ve becerilerini üretmek yeteneğinden yoksundurlar.

BD14578_  Geç ve güç dostluk kurarlar, dostlukları kısa sürelidir, gelip geçicidir.

BD14578_  Sosyal faaliyetlere karşı ilgileri azdır. Çok az sayıda sosyal faaliyete katılırlar.

BD14578_  Kendilerine güvenemezler, genellikle başkalarına dayanmayı tercih ederler. Bağımsız hareket etmekten çekinirler.

       NOT:Yukarıda sıralanan özellikler, hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara oranla, orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olanlarda daha yoğun görülür.

            Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde ise, daha çok öz bakım becerilerini kazandırma programları ağırlıktadır. Bu düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların, akademik alanlarda okumayı öğrenmesi, matematik becerileri kazanması beklenmemelidir.Bu çocuklar, normal düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklarla aynı eğitim ortamında eğitim göremezler.

 

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist & Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

ŞirinyalıMh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

0 (242) 316 98 99

0 532  747 04 45

 

MAKALE Yorumları