Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Yel Ana- Ayaz Ata-Noel Baba

Yeni yıl ile insanları büyüleyen
 Etkileyen ;
 Noel Baba kim?
 Bu sorulardan hareketle;
İnsanlık tarihin on bin yıl gerisine,
Dürbünün ters yönüyle değilde;                                          
Doğru yönüyle baktığımız zaman
Karşımıza Türk kültürünün önemli bir unsuru olan
YEL ANA-AYAZ ATA karşımıza çıkıyor.

                                AYAZ ATA.

Biz hep tarih ve kültürümüze
Dürbünün ters yönüyle baktık.
İnsanlık tarihinin en eski bulguları
Urfa Göbeklitepedeki tapınaktır.
 M.Ö on iki bin yıl önce inşa edilmiştir.
Başkurtistandaki Şölenkeş mağarasındaki insan izleridir.
Şölenkeş milattan önce on altı bin yıla endeksleniyor.

ŞÖLENKEŞ MAĞARASI BAŞKURDİSTAN

Orada ki kaya resimleri runik yazılardan ;
Mağarada yaşayanların Türki bir kavim olduğunu;
Kazım Mirşan kaya yazılarını okuyarak ortaya koydu.
Temmuz 2017’de bu mağarayı gezdim.
Mağaranın girişindeki mermer yazıtta,
Nazım Hikmet’in bir dörtlüğü vardı.
Nasyonel Geographc dergisinden bir araştırmacı
İki bin Türkistanlıdan gen örneği alarak;
İki bin nesil önceki geni taşıyan
Adamı Kazakistanda buldu.
Adı Niyaziof.
Avrupalılar,Amerikalılar Hintlilerin
Gen dokusu, Niyaziof’la akraba idi.
Niyaziof bir Kazak Türkü.
İki bin yıldır burada yaşıyordu
Bu Gen ve DNA.
DNA insanlığa yol gösteren bir plandır.
Y. Kromozonu babadan alınır.
Bu genle iki bin nesil eskiye ulaşıldı.
Niyaziof’un akrabası olan Cuci’ler.
Kuzey Sibirya’dan Amerika’ya geçtiler.
Bu kabile hala yaşıyor, Geçim kaynakları;
Ren geyikleri’dir.
2016 Ağustos ayında Hun Coğrafyası gezimizde;
Ren geyikleri geçim kaynağı olan,
Türkçe konuşan, inançlarından dolayı suyu ve tabiatı kirletmeyen,
Bir Türk boyu olan Dukha Türklerine rastlamıştık.

                                       DUKHA TÜRKLER
İ

Bu boyların akrabaları bugün Amerika’da Arizona’da yaşıyorlar.
Niyaziof’un genini,Dukha genini taşıyorlar.
Yani Türk genini.
İşte ;
Bu geni taşıyan Türkler’in kendilerine has bir inançları vardı.
Bu inançlar on bin yıl önce oluştu.
Kök Tenri inancı.
Gökte idi Tenri.
O zamanlar Türkler’de ana kutsal idi.
Oba’nın karnını doyuran ana idi.
Türkler’in aile yapısı, ana erkildir.
Bizde Bugün dahi Teyze ve Dayılarımız,
Hala ve Amcalarımızdan kıymetlidir.
Sebebi on bin yıl önceki ana erkil yapıya bağlıdır.
Taa o zamanlar;
YEL ANA bayramı kutlanırdı.
Gündüz, geceyi kovardı 21 Aralık’ta.
Bu bayram Tanrısaldı, Kutsaldı.
Güneş, karanlığı yani kötülüğü, geceyi kovardı.
Zaten gece denilen bir şey yoktu.
Gece ; ışığın yokluğudur.
Türkler toplayıcı kavimden, avcı kavime evildikleri zaman,
Babalar güçlendi, aile yapısı değişti,
Baba erkil aile oluştu.
Kutlana gelen YEL ANA bayramı,
AYAZ ATA bayramı oldu.
AYAZ ATA  21 Aralık’ta;
Karanlığı kovdu, toylar yapıldı,
Bu toyun adına Nar-dogan  bayramı dendi.
Nar’ın kelime anlamı Güneş’tir.
Yani doğan güneş bayramı,
‘’ Nar gibi kızardı ‘’ derdi anam.
Güneşin  karanlığı kovduğu ana,
Kış başlangıcı denir.
Yani YILBAŞI.
Kış bitiminde Türk’ün bir bayramı daha vardır;
21 Mart Bahara giriş, aydınlık, canlılık, sevinç bayramı.
Bu iki bayram Türk’e has bayramlardır.
Tanrısal algı ile ve coşku ile kutlanmıştır,
geçmiş zamanda.
Bu bayramlar bizim zaman içinde oluşturduğumuz;
Türk’e has kültürlerdir.
Yılbaşı’nın yani;
Noel’in hiç bir şekilde Din ile alakası yoktur.
Türkler ile Batı’ya geçmiştir.
Etrüskler tarafından Roma Şehri M.Ö 743 yıllarında kuruldu.
Nardogan bayramı Etrüskler’den,
Roma İmparatorluğunun Pagan Tanrılarının,
Bir emri olarak uygulana geldi.
Nardogan bayramının kozmik bir geçmişi vardır.
Gökyüzünde ki Ülker Kümesine 7 kardeş denir.
Bunlar kız kardeşdirler.
Hala Beydağlarındaki köyümde,
Çocukluğumda saydığım o yıldızları,
Karanlık gecelerde severim ve okşarım.
O yıldızlardan 6 tanesi eski Türk inancında,
21 Aralık’ta Tanrısal olarak Dünya’ya soğuk üflerlerdi.
Bu üfleme kışın geldiğine işaretti.
Kışın kötü geçmemesi için, türklerce toylar düzenlenir,
Kımızlar içilir, atlar, taylar kesilirdi.
Ülker Işık Kümesi Dünya ‘ya,                  ÜLKER TAKIM YILDIZLARI

440 bin ışık yılı uzaklıkta olsada,
Sevimli, yakın ve candan görünürdü,
Türk milletine.
Ülker Kümesinde ki 6 yıldız, soğuk üflerdi de Dünya’ya
Diğer yıldızlar Gökkuppe’nin yere düşmemesi için çivilerdi.
Gökkuppe’nin düşmemesi içinde dua edilirdi,
İnanılan Tanrı’ya.
Türkler’de inanılan Tanrı 18 kat gökte otururdu.
Adı BAYÜLGEN’Dİ.
7. Kata kadar çocukları otururdu.
Hepsi ayrı bir Tanrı idi.
Tabiat güçlerini kontrol ederlerdi.
Akdeniz çanağında ki ,
Pagan tanrılar, bu Türk inancının; evrilmesidir.
Tek Tanrılı dinlerde,Tanrı 7.katta oturur.
Üstü Türk’ündür Gökkuppe’nin.
Yeryüzünün ortasından bir ağaç yükselir,
18.katta ki Arşa.
Bu ağaç Akçam’dır.
Bu ağacı;
Başkurt, Çuvaş ve Kazan Türkleri hala Hayat Ağacına inanır.


       HAYAT A
ĞACI

Akçam, Tanrı Bayülgen’inin;
Ve de ;
Uçmaklığın (cennet) gölgesidir.
Aynı zaman da Akçam göğün direğidir.
Türk’ün çadırının direği gibidir.
Çadırın orta direği önemlidir.
Çadırın orta ,direği bayrak direği, göğün direği ;
Kutsaldır Türklerde.
Türkler,  ulu ağaçlara dini algı yükler.
Akçam Türk’ün hayat ağacıdır.
Yılbaşlarında ki çam ağacı süslemesi Türk’lerden gelen bir adettir.
Bugün ki zamanda arap kültürel algısını içselleştiren beyin yapısı,
Bunu günah sayıyor.
Günah benim, sevap benim,
Sana ne be Softa.
Karışma Türk’e !

Türk’ün yarattığı bu kültürel algı, Avrupa’ya geçmiş ;
Pagan dinleri etkilemiş, dinlerce kutsallaştırılmış.
Aynen Türkler gibi kutlanır olmuştur,
Nardogan Bayramı.
Bizans İmparatoru Kostantın MS 324-337.
21 Aralıkta kutlanan bu Pagan bayramını resmileştirmiş,
24 Aralık’a almış, Hristiyan’i bir kutsallık vermiştir.
İsa’nın doğumu olarak kabul edilmiştir bu tarih.
Bizde kabul edilen kutlu doğum haftası gibi.
Demre’li Aya Niko’la ile yılbaşının alakası yoktur.
Likya efsanelerinde Etrüksler’in etkisi vardır.
MÖ 3000 yıllarında Avrupa Kavimi olan Likyalılar ;
Anadoludan Turani Kavim olan Etrüksler’i,
Batıya doğru itmişlerdir.
Böylece kültürler harmanlanmış,
Bu efsanelerle Demre’li Aya Niko’la Ortadoks Aziz’i olmuştur.
Hristiyanlığı yayarken,
Hapislere girmiş, acı çekmiştir.
Aziz kabul edilen bu kişi,
MÖ 342 ‘de Demre’de ölmüştür.
Kemiklerinin bir kısmı Haçlı seferleri sırasında,
Demre’den çalınmış, İtalya Bari’ye götürülmüştür.
Bütün bu olgular, binlerce yıldır oluşan Türk kültürü’nün;
Çeşitli Dini yapılara bürünerek,
Günümüze kadar ulaşan, başarılı olmuş örnekleridir.
Yılbaşı’nın hiçbir Din ile alakası yoktur.
Türklüğün geleneksel bayramıdır.
Tarihi on bin yıl öncelere dayanır.
Sümerler de Kuzeyden Bereketli Hilale inen Türklerdir.
Yılbaşı ve Nevruz bayramı Sümerler’dede vardı.
Gökte ki Tanrı İNANNA  dişi Tanrı idi.
Yerde ki Tanrı Demuzi , erkek Tanrı idi.
Bu Tanrılar adına Sümerler  bu bayramları kutlarlardı.
2018 yılına girerken ,
YEL ANA’ yı, AYAZ ATA’ yı kutsayın.

Unutmayın ki;
Tatlı serinliği ile ve sevimli yüzü ile,
Sizleri ziyaret edecek;
Sofranıza bereket, ailenize neşe olacaktır.
Yeni yılınız ışıklarla dolsun.KAYNAK :  1.PROF. DOKTOR MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ : YILBAŞI BİR TÜRK GELENEĞİ
2. ABDULKADİR İNAN : ESKİ TÜRK DİNİ TARİHİ 1976 İSTANBUL., ŞAMANİZM.
3. PERVİN ERGÜL  : TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ.
4. MUHARREM YELLİCE  :  TÜRK TÖRESİ ZİYA GÖKALP 1974 MEZUNİYET TEZİ (İSTANBUL TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ)

MAKALE Yorumları

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

19.12.2017

Okunma Sayısı

3146

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler