Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
PROF. DR. RAMAZAN DEMİR
BİLİMSEL DÜŞÜNCE
mail_outline : rdemir@akdeniz.edu.tr
Dinle

Yayın Tarihi

09.03.2017

Okunma Sayısı

1706

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Referandumda Neden Hayır' (3)

6. MADDE

Bu maddeye göre, mevcut Anayasada TBMM'nin var olan denetleme görevi kaldırılıyor. Bakanlar ve Başbakan hakkında, gerekli hallerde, verilebilen "gensoru" aracılığıyla denetleme yetkisi kaldırılıyor. Başbakanlık kaldırılıyor. Cumhur-Başkan aynı zamanda "başbakan" da olacak, yani yürütmenin başı olacaktır.

SORGULAMA: Yeni hükümlere göre "BAKANLAR KURULU" TBMM üyelerinden değil, dışarıdan bürokrat, teknokrat, dernek, vakıf başkanları bakan olarak atanabilecek. Örneğin Yeşilay Derneği, Kızılay Derneği Genel Başkanı, Sağlık Bakanı; (XX) Vakfı Başkanı Milli Eğitim Bakanı; (ZZ) Derneği Başkanı Savunma Bakanı; (YY) Vakfı Başkanı İç İşleri Bakanı olabilir. Bunlar seçilirken TEK ADAM' a kayıtsız ve şartsız itaat edecek, kul-köle olacak olanlar arasından seçileceği muhakkaktır. Havuz medyasından köşe kapıcısı borazancılar, eski tüfek sporcular bol akçeli bakanlık müsteşarlıklarına gelebilir.

Bu anayasal değişiklik Cumhur-Başkan olan TEK ADAM zata tüm bu yetkileri veriyor.

Bakanlar sadece onları tayin eden TEK ADAM zata karşı sorumlu olacak. Milletin vekilleri olan TBMM'ne karşı sorumlu değiller.

Bunun anlamı şudur; TBMM ister 600 değil 1600 vekil olsun, bakanların ve cumhur-başkan tarafından yapılan yanlışları, yolsuzlukları, hırsızlıkları, milli menfaate aykırı dış ilişkileri denetleyemeyecektir.

Bakanlar kurulunun kimseye hesap vermeyecekler, Bakanlar ve cumhur-başkan her türlü keyfi kararı alabilecektir. Meclis, herhangi bir yanlış karşısında "Gensoru" vermeyecek, yolsuzluklar araştırılamayacak, hatta gündeme bile gelmeyecektir.

***

Bir derneğin, bir apartman yönetiminin "denetleme kurulu" olacak, ama Hükümeti, Bakanları, Cumhur-Başkan olan zatları kimse değil TBMM dahi denetleyemeyecektir.

Bu zatlara kimse soru soramayacak, hesap soramayacaktır.

Ülke TEK ADAM ile keyfi yönetilecektir.

 

Sonuç, "Hayır"...

***

7. MADDE

 

Bu maddenin içeriğine göre, mevcut Anayasamızda var olan "Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik anayasal hüküm" tamamen kaldırılıyor.

SORGULAMA: Cumhur-Başkan olan zat aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı da olabilecektir. Böylece TEK ADAM her yerde olacak, her yerde farklı unvanlarla tayinler yapacaktır. Misal; parti genel başkanı olarak, yürütmenin başı yani bakanların başı olarak, cumhur-başkan olarak Milletvekili aday listesi yapacak, yürütmenin başı olarak bakanları atayacak, Cumhur-Başkan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi, Danıştay,  Sayıstay, HSK üyeliklerine, hem Cumhur-Başkan hem de (X) partinin genel başkanı olarak üye atayacaktır. Yetmez, rektör tayin edecek, vali tayin edecek, genel müdür, müsteşar ve tüm üst düzey bürokratları tayin edecektir.

Böyle bir durumda TEK ADAM' ın partisinde olmayan vatandaş hiç bir şekilde devletin bir makamına gelemeyecektir. Örnek; (Z) partisinde olan bir bürokrat, ya da teknokrat, ya da politikacı, ya da öğretmen (X) partisinden olan Cumhur-Başkan tarafından hiç bir göreve gelemeyecektir. Çünkü taraflıdır.

Seçim mitinglerini her üç sıfatı kullanarak, devletin tüm imkânlarını seferber ederek propaganda yapacaktır.

Bu yasal değişiklik, tam anlamıyla bölücülüğü teşvik ediyor. Hem de devletin yetkilerini taşıyan TEK ADAM aracılığıyla millet bölünmeye götürülecektir.

Farz edelim ki %50 oyla seçilen cumhur-başkan bir kişi tarafından yönetiliyor Türkiye!

Yani vatandaş "halkoyuyla seçildi" gerekçesiyle yine halk aldatılıyor, kandırılıyor olacak.

Sonuç, anayasanın bu maddesinin ana fikri, Cumhur-Başkan olan bir zat her halükarda mensup olduğu siyasi partinin de genel başkanı olarak ayırımcılık yapacaktır, asla tarafsız olamayacaktır. üç ayrı sıfatla sonsuz yetkiye sahip olacaktır. Kendi partisi için çalışacaktır.

 

SONUÇ, "HAYIR"...

MAKALE Yorumları