Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Osmanlı Tarihi Aynasından Bugüne; Sosyal Olaylar

Aklıma geldiği zamandan, başlayıverdi KALEM ;.

Tarihimizi düşündüm, taa derinden.

Yeniçeri ,silah kılınç top ve  kalem ;

Şöyle devam etti yazı.  ” Hiç bir şey yok olmaz, yoktan da var olmaz”

Onların hepsi yok olmadı yani, yeniçeri, silah, kılıç top ve kalem hepsi toprak oldu.

Yeniçeriler ve savaş malzemeleri,

Şimdi yok.

Yeniçeri Osmanlının merkezi ordusudur. Türk’e has bir ordudur.

8 ile 19 yaş arası Hristiyan oğlan çocuklar devşirilirdi, devlet için

Müslüman olmayanların güzel kızları da alınıp saraya getirilirdi.

Saraya yeni alınan esir Kıza ”Acemi” denirdi.

Saraya alınan güzel oğlan çocuklara “Acemi oğlandar” denirdi.

Bu baskıdan Arnavutlar Müslüman oldu.

Güzel kızlarını ve sarışın oğlan çocuklarını kara bıyıklı Türklere vermemek için,

İnançlarından vazgeçtiler ve Müslüman oldular.

Köy çocukları devşilir, şehirli devşirilmezdi.

Osmanlının kuruluş devrinde Yeniçeri çelik gibidir.

Türk’ün Alp tipi; Şaman ve Müslüman inançlarla yoğrularak Alp Eren tipine evrilmiştir.

Enderun’da Bektaşi eğitimi verilirdi. Gayr-ı müslüm çocuklar Türkleşir ve Müslüman olurdu.

Medresede Arap eğitimi vardır. Medrese Türk çocuğunu Araplaştırır.

Enderun;  başka soyu Türkleştirmiştir. Medreseli askere de gitmeyen asalaktı.

Osmanlı gücünü yeniçeriye borçludur. Niğbolu- Varna- Kosava yeniçerilerin başarısıdır.

Teknoloji yönünden 17. Asırdan sonra  yeniçeri ocağının yapısı bozuldu.

Kanuni zamanında 12 bin yeniçeri vardı.

Belgrat (1526) ve Moğaç (1544)savaşlarında yeniçeriler Destan yarattılar.

1650 kapulu süvarileri kuruldu. İstanbul dışında kurulan atlı süvari birlikleridir.

 Yeniçeri ile sürtüşmesi oldu.

1718-1730 yıllarında Nevşehirli İbrahim paşa sadrazamlık yaptı. Ocağa çokça yeniçeri alındı.

1718 yıllarında yeniçeri sayısı doksan bini geçti. Disiplin bozuldu. Savaşçı yönü yok oldu,

Nevşehirli Devleti ıslah etmeye çalıştı edemedi. Yeniçeri Mafyalaştı.

III. Selim 1761 doğumlu  yufka yürekli şair, 1807 de gerici ayaklanması ile devrildi.

Nizam-ı Ceddin kaldırılmasını isteyen yeniçeriler, Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandılar.

III.  Selim Tahtan çekilmek zorunda kaldı. Amcası IV. Mustafa padişah oldu.

Alemdar Mustafa Paşa III. Selimi tahta tekrar çıkarmak için saraya yürüdü. Bulgaristan Ruscuktan.

 IV. Mustafa III. Selimi boğdurdu.  Yedi kule zindanlarında. Padişah kanı halife kanı düştü toprağa. Aydınlanmacı padişahtır. Karanlığın kurbanı oldu. Orduyu yeniledi.   

Orduya Bütçe ayrıldı. Selimiye kışlasını yaptı. Fransa’dan ordunun eğitimi için uzman getirtti.

 Dış siyasete önem verdi. Yabancı dil öğretimine önem verdi.

Mühendislik ve Kadılık satılırdı O zaman, toplum çürümüştü.  Bu görevler için sınav sistemini getirdi.

Ulemanın ve karanlığın hoşuna gitmedi, bu davranışları.

Yenilik taraftarıydı. Beynindeki yeniliklere II. Mahmut cesaret etti.i Atatürk yapabildi.

Yerine gericileri temsilen IV. Mustafa getirildi.

Aynı gün Alemdar Mustafa paşa tarafından indirilip,

Yerine II. Mahmut padişah oldu, 24 yaşında idi.

Osmanlıda yeniçeriye karşı III. Selim kurduğu “Nizami Cedit” yürütülemedi.

II. Mahmut bir Pazar günü yeniçerilerin kökünü kazıdı. 1826. Devlet ordusuz kaldı.

Tophane kışlasında dinlenirken, pazartesiye hazırlanırken, sakallarını kazırlarken,

Topla yerle bir edildi, Tophane kışlası. Kan gölü oldu Tophane.

Pazar günü tatile çıkanlarında, Sultan Ahmet meydanında toplatılıp,

Ağacın dallarına asılarak idam edildiler. Altıbin kadardılar. Tophanede Doksan bini gitti.

Bu olaya Hayırlı vakıa( vak-i vakvakkiye) denir. Ulema öyle dedi. Vakay-i vakvakiye.

II. Mahmut’dan sonra padişah olan Abdulmecid’in ordusu yoktu.

Mısır valisi başkaldırdı Kavalalı Mehmet paşa İznik’e kadar geldi.

Rus ordusu tüm balkanları ve doğu Anadolu’yu işgal etti.

41 yaşında 12 çocuk doğurarak ölen garip anam, Ruslara “Moskof” derdi ruhundaki kinle…

Tarihimiz Moskof zulmüyle doludur. Ortalama 15. Asırdan sonra her bir 13 yılda savaş ettik Ruslarla.

Coğrafya bizi Ruslardan uzak olmaya zorluyor. Rusların Akdeniz hayali var. Petro’nun vasiyeti bu.

Jinerevoski, ” Çizmelerimle Türkiye ve İran’a basacağım.

Bir ayağım Basra da, diğerini Akdeniz de yıkayacağım” dedi. Bazen denize düşünce yılana sarılıyorsun.

Sultan Abdulmecid,   II. Mahmut’un oğlu. 1839 da on yedi yaşında tahta çıktı.

 25 karısı 43 çocuğu vardı.  22 sene saltanat sürdü. Çağdaşlaşmanın öncülüğünü yaptı.

Tanzimat fermanını ve ıslahat fermanlarına imza attı. 

 İçki seviyor. Kadın seviyordu. Eğlenceye düşkündü.

Mustafa Reşit paşa sadrazam; devleti iyi idare etti.

Batı yanlısı, Hukuk ve akıl yanlısıdır kasidesinde  “Haddini bildirir senin kanunun Sultan’a “ lafını etti.

ŞİNASİ, Reşit Paşa devrini mutluluk devri olarak anlattı.

Abdülmecid 16 yaşında padişah oldu, Becerikli idi.

Devlet içindeki tarikatları kontrol etti. III. Selimin kanını emen kara sülüklerin üzerine gitti.

Ahh… tarikatlar karanlık yapılar, Devleti bir örümcek ağı gibi örmüşlerdi.

O karanlık tarihten uzanıp 15 Temmuzu yarattı.

 Avrupa’ya devlet eliyle ilk öğrenci gönderen padişahtır.

Cumhuriyet;  1924 de Fransa’ya felsefe okumaya, Necip Fazıl’ı gönderdi. 

Yoksul milletin parasını  Paris’te  kumarda harcadı.

Bursu iptal edildi. 1924-1934 yıllarında Fransa’da kaldı.

1934 ten sonra dini eserler verdi.

Batıya giden İlk öğrenci İbrahim Şinasi dir. 1848 de ekonomi okumaya gitti. Edebiyatla ilgilendi.

Edebiyatımıza aklı sokan, ilk noktalama işaretlerini kullanan adamdır.

İlk gazetecidir. “Tercüman-ı Ahval” çıkardığı gazetesinin adı.

Aydınlanmacı, Abdülmecid ,cesaretle karanlığın üzerine gitti,

 Dedesi III. Selimin ve babasının yolunu takip etti,  II. Mahmut’un.

Toplum içinde bozukluk varsa teşkilatlı kuvvetler( kolluk) duruma el koyar.

Anadolu’daki Celali isyanları Osmanlının kötü yönetimindendir.

Bozuklukta genelde yönetimden kaynaklanır. Cizvitler en kalabalık zamanında 6000 kişi idiler.

Gaye vasıtayı meşru kılar” dediler. Acımasızdılar. Kendileri gibi olmayanların yok olması lazımdı.

“Feto” anlayışının kaynağı da budur, “Gaye vasıtayı meşru kılar

Feto bir Cizvit hareketidir.

Çivitler Krallara kök söktürdüler, Papanın ordusu idiler.

Karanlığın askerleydiler, Avrupa dini karanlığı bedel ödeyerek bertaraf etti.

Türk’ün bu zamanın da 15 Temmuz 2016 da karanlığı ve dini kullananlar temsil ettiler.

“Feto “ ” ihtilal yaptı, soru çalındı.  Hak yedi af edilemez ve  Müslüman’ım” dedi.

Böyleler Müslüman değil, insan bile olamaz.

Zaman akıyor, zamanın içindeki milletin tarihi oluşuyor. 1860 lardayız yine.

Abdulmecid’i devirip  Abdülaziz’i padişah yapmak için Kuleli vakası, vuku buldu.

1861’da Abdülaziz öldü. İntihar mı? öldürüldü mü aydınlanamadı.

“İslam dünyasında bir buçuk devlet var birisi Türkiye, birisi İran.”

Sudi pensi söylemiş bu lafı ki doğrudur.

Osmanlıda devşirmenin ihtirası yoktur. Devletine tabidir. Kul dur. Boyun büker.

 Balkan harbinde sadrazam Ermeni idi. Vatan severdi. Devşirmeydi.

Fetocu’nun ihtirası var. Tescilli komünistle ve kökten dinci ile konuşulmaz.

Hep haklıdırlar, ihtiraslıdırlar.

“Ne konuşuyorsun “ derler. Kendi bildirdikleri doğrudur.

Sen ben kavgasıyla Osmanlı yıkıldı.  Zaten çürümüştü, “Meleklerin eteklerini dünyadan izlemek günahtır”  

Diye Fetva ile Takuyeddin’in rasathanesi top ateşine tutulmuştu.

Padişah emriyle. Cumhuriyet Tanrı’nın lütfu gibi, akılla elde edilen kurallarda yönetilen devlet laik cumhuriyet.

 1950 deki değişim, toprak ağaları ABD. destekçileri umut gibi göründü, millete.

İktidar desteğiyle halka,  Şeyhler,  dervişler dünyasıydı, bu dünya.

Cumhuriyet aydınlığına karşı,  karşı devrim.

TRT de Mevlid 1954 Kadir gecesi günü okundu,  devlet radyosundan.

 Celal Bayar’dan feryat  “ Cumhuriyet gitti.”

Kur’anı Saidi  Kürdi’den anlamak ve okumak gerek “diyen,

Bir gizli el  halk’a Kur’anı  Saidi Kürdiden  öğretti.

 Sonuç “Feto”. Dini kullanan Menderes, ABD zihniyetini anladı.

 1959 da Rus’a yanaşmaya çalıştı, 1960 darbesi.

1960 darbesi , memur takımının açlığıdır.

Menderes hükümeti,  öğretmen, hakim hatta banka memurunu sürdü.

Cumhuriyet kadrolarına kan kusturdu. 1960 darbesinde ilkokul 5.nci sınıftayım hatırlarım.

Bende babamdan dolayı Menderes hayranıydım.

“Başımız dik, kalbimiz  mert duygularla çarpardı.

Canımızdan kıymetli bir Menderesim vardı ki,

Postalın altında kaldık. 1961 kurucu meclis kuruldu.

1,5 yıl sonra seçim oldu. 1960 Anayasası %60 oyla kabul oldu.

Ordumuz diktatörlüğe devam edebilirdi etmedi. Ordu, millete demokrasiyi öğreten kurumdur.

İsmet İnönü seçime gitmese ne olurdu? Gitmezdi.

Menderes cumhuriyet kadrolarına karşı dini ve milli yapıyı örgütledi.

Vatan cepheleri Filan.  Beşikteki çocuk partiye kayıtlı ilan edilirdi, TRT.den.

İlim yayma cemiyeti İsviçre menşeli kuruldu, komünizmle mücadele derneği  ABD. mekezli kuruldu.

Batı Türkiye’yi çok karıştırdı.

İsmet Paşa doğru idare etti. Demirel doğru yönetti. Kine dönüşmedi, yönetimleri.

Fevzi paşa, Nazi Almanyasına sempati besleyen adam olarak algılandı. İsmet paşa onu görevden aldı.  Dine bağlandı dinden medet umdu.. Dinden siyasi çıkar bekledi.

Temiz bir meraşeldi, dindardı inancını siyasallaştırdı.

Fevzi paşa’da, dini milli duyguları sömüren bir parti kurdu.  Millet partisini kurdu.1948 de.

Bu parti sonra Osman Bölükbaşı’nın partisi oldu,1954.

1958 de CKMP.oldu. 1965 da Milliyetçi Hareket Partisi oldu.

Türkiye ve islamı savundu. Milli ve dini değerleri siyasallaştırdı.

Menderes 6-7 Eylül olaylarını örgütledi.  Fevzi paşa’nın haberi yoktur. 

1960 genel kurmay başkanı Yassı ada da yargılandı. İhtilalle ordudaki emir komuta sistemi sarsıldı.

Metehan’dan miras Atatürk’ün ordusu politikaya karıştı.

Düşük rütbeliler,  generallere emir verdi ki, olamaz, ama oldu.

Albaylar generaller gibi oldu. Zaten Albaylar darbesiydi 27 Mayıs.

Kudretli Albay Türkeşti. Hindistan’a sürülüverdi,  On dört arkadaşıyla.

Feto darbesinde, general kurmay başkanının boynu, donundaki kemerle sıkıldı.

Sancılı günler yaşıyoruz şuan. 15 Temmuzda darbe önlendi. Bayram ilan edilir belki,(Yazı yazıldığında kararname çıkmamıştır.)

İhtilal Türk insanının ruhuna canlılık verdi. Ruhu ; vatanın birliğinde  Bayrak ve  vatanda birleşti.

Bu eylem belki uyanış, dikkatli oluş,

 Türk’ün düşmanları, Türk’ün uyuşukluğunu hiç af etmez.

Kürşat ihtilali, Göktürklerde özgürlük ve aydınlık içindi.

Esaretten kurtuluş için, Çin esaretinden.

“Feto” ihtilali karanlık için.

1960 darbesi bayram olarak ilan edildi.

Devletin laik ilkesine önem verildi.

Bana göre karanlığa atılan yumruk.

Tanpınar notlarında ihtilali övdü. Gerekliliğine işaret etti. Paylaşırım.

Bu bayram 27 Mayıs 1989’a kadar devam etti.

27 mayıs 1989 a kadar bayramdı 29 yıl. Bütün bayramlar kan sonrasıdır,  

Osmanlıda 12 padişah tahtan indirildi. Başkaldırı ile demek ki ihtilâl tarihimizde gelenek.

  1. Tanzimat 1839
  2. Islahat 1856
  3. I. Meşrutiyet 1876
  4. II. Meşrutiyet( 1908)  ve Cumhuriyet (1923)  ayaklanma sonrası karanlığa karşı ihtilaldir.
31 Mart ordudaki sınıf farkındalığıydı, başkaldırıydı.

II. Meşrutiyete karşı devrimdi.

Alaylı mektepli kavgasıdır. Kültürel farka dayanır.

Alaylıların yaşadığı, gezi olaylarına konu olan Kışla, mektepli Subaylarca yerle bir edildi.

 İsyan bastırıldı. Gerici bir baş kaldırıydı. II. Abdulhamid’in  örgütlediği söylenir.

Derviş Vahtedi gazetesi kışkırttı, olayları.  Kışkırtıcı unsur Din di. II. Meşrutiyet  meşruluk kazandı.

1962 Fethi Gürcan, Talat Aydemir hareketlerinde.

Aksu Öğretmen Okulunda sabah kahvaltısındaydık.

Hocamız Hızır Eksi, küçük el radyosunu yemekhanede bizlere doğru tuttu.

“Çocuklar “İhtilal” dedi.”  Dinledik, korktuk. Bastırıldı.

Harb okulu öğrencileri atıldı, Harp okulundan  bu kalkışma ile.

Zeki çocuklardı, Bu öğrencilerden  Yılmaz Yalçıner,  üniversite yıllarında arkadaşım oldu.

Şimşek gözlü bir Türkçü idi. Sonra Kadir Mısıroğlu’na takıldı İslamcı oldu.

Türkiye’den İran’a uçak kaçırdı.Gençliğini harap etti bir hiç için.

Ben yaşıyorum O belki öldü…

Harbiyelilerin İstikballeri yok edilmedi. İstedikleri fakülteye girdiler.

 Zeki seçilmiş çocuklardı harcanmadılar.

Talat Aydemir’den dokuz yıl sonra,

12 Mart 1971 muhtırası, Demirel istifa etti. Nihat Erim hükümeti kuruldu.

Üniversitede hızlı yıllarımızdı. İdeolojik kavga içinde idik.

Madanoğlundan zor kurtulduk. Yoksa darbe sol olacaktı. Milli demokratik” devrim.

Doğan Avcıoğlu gurubu “Ortam” diye bir gazete çıkarırlardı. Okurdum, kalite idi. Sol darbe yanlısı idi.

12 Mart paşası general Faik Türün, Paşaya karşı Ecevit başkaldırdı.

Solda yeni yapılanmaya gitti. “Ortanın solu” dedi.

Ecevit’in başkanlığında CHP solun hücumuna uğradı.

Soldaki tüm yıkıcı bölücü akımlar CHP de yer buldu.

Ecevit üzüldü. Solu dışladı kabul etmedi kadrolarına, amma yara aldı.

İdeolojik davrandı . Millet kabul etmedi Sol ‘un bu türlüsünü.

Sonra, daha sonra solun dışında politika geliştirdi.

ANAP, M.H.P ile SDP ve koalisyon Ecevit başbakan oldu.

O zaman solcu Ecevit’in faşist diye sürdüğü ben Ecevit’e oy verdim.

1999 seçimlerinde. Ecevit 1977-1978 iktidarında milliyetçi kadroları ezdi.

Sağcı polis, solcu polis” dedi. Ülkücülerin üzerine fazla gitti. Onlara faşist dedi.

Sonrada onlarla hükümet kurdu. İyi de anlaştı. Bahçeli ile…

Ecevit.

“Hergün sabah namazında oğlan niyaz edermiş,  Tanrıdan;

“ Bu oğlan Bahçeli gibi itiatkar olsun”  Dermiş diye halk dillendirdi.

Tüm bu sosyal ve siyasi hengame içinde dini örgütler, yer altına çekildiler.

Hepsi Cumhuriyet ve Aydınlık düşünce bilim karşıtı ideolojik dış güdümlü yapılardı.

Türk toplumu, dinamik hareket halinde bir toplumdur.

Vatan bütünlüğü fikrinde birleşebilirsek ideolojilerin zararı olamaz.

Zararlı olanları toplum ayıklar.

Devamlı akıl ve sağ duyu sahibi olmalı insanımız.

Bulunduğumuz coğrafya tekin değil.

Adı sanı yok olmuş nice millet ve devletlerin coğrafyası Anadolu.

Sahip olursak, üzerinde hür ve bağımsız yaşayacağız bu toprakların.  

“Sahipsiz vatanın batması haktır.

Biz sahip olursak vatan batmayacaktır”.

Diye düşünüverdim ,

17. Kasım 2019 ikindisinde ofisimde.

MAKALE Yorumları

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

18.07.2019

Okunma Sayısı

4392

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler