Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Öğretmenler Günü

             24 Kasım Büyük Atatürk’ün ‘‘Millet Mekteplerini’’ açtığı aydınlık ve nurlu bir gündür. Bugün aydınlığa kalkınmaya medeni milletler seviyesine ulaşmaya milletçe and içtiğimiz günün, yıldönümüdür. Bugün Öğretmenler günüdür. Kutlu olsun!...

             Bugün Türkiyemizde hemen hemen okulsuz öğretmensiz köy kalmamıştır. İlim ve irfan ordusu fedakar öğretmenlerimiz yurdumuzun en ücra yerleşim birimlerinde Türk çocuklarına Türk kültür ve irfanını; modern ilimi öğretmektedirler. Öğretmen, insan zekası ve karakteri ile uğraşan karşısına gelen çocukların düşüncelerini ve ruhlarını uyandıran, onları yaratıcı hale getiren kişidir. İnsanoğlunda en değerli varlık düşünme gücüdür. Makineleri düşünen adam yaratır ve kullanır. Dünyada her şeyi keşfeden ve yapan insan aklıdır. Öğretmen işte belirli usuller ve vasıtalarla dağları yerinden oynatan bu kudret kaynağını harekete geçiren,canlandıran ve geliştiren insandır. Bugünkü medeniyeti yaratanlar ustabaşılar,ameleler ve siyasiler değil fikir adamları alimler ve iyi öğretmenlerdir. Hakiki öğretmen; yetişme çağındaki çocuk ve gençlerin kabiliyet ve zekasını geliştirmeyi gaye edinen insandır. Okul sadece kafayı değil,kalbi de terbiye etmekle sorumludur.İnsanları vahşi ve ilkel yapan duygularıdır.

              İnsanlar duyguları yüzünden mutlu veya mutsuz olurlar. Güzel sanat ve edebiyat duygulara şekil veren mana veren vasıtalardır. Çocuklarımız ve gençlerimiz güzel sanatları ve güzellikleri başlı başına bir değer olarak tanımalı ve tatmalıdır.Bu onun dünyadan ve hayattan zevk alması için hava ve ekmek kadar lüzumludur. Güzellik ayrıca gençlerimizi çirkinlikten korur.Geleceğimizin teminatı Cumhuriyetimizi korumak ve kollamakla görevli gençlerimize,okullarda öğretilen dinletilen ve gösterilen her şey insanlık ve toplum tarafından hiç şüphe edilmeden doğru,iyi ve güzel kabul edilen cinsten olmalıdır.Gençlerimiz ilk önce,kendisini insanlığa ve topluma bağlayan temel gerçekleri ve değerleri öğrenmelidir.Henüz toplumun ortak malı haline gelmemiş fikir ve inançların onlara verilmesi genci iyi insan ve iyi vatandaş olmaktan uzaklaştırır.

             Değerli öğretmenlerimiz bilmelidirler ki okullara siyaseti sokmak adaleti siyasete alet etmekten daha ağır bir suçtur.Öğretmen ebedi hakikat ve değerlerin temsilcisidir.O, bu fonksiyonu yerine getirdiği nisbette insanlığa ve kendi milletine faydalı olur.

             Milli kalkınmanın temeli Milli Eğitimdir.Milli Eğitim kalabalıklara okuma yazma öğreten bir kurum olmamalıdır.Milli Eğitim her çocuğun her gencin kabiliyetini geliştiren,onu üretici ve yaratıcı yapan bir sistem olmalıdır.Bu sistem değerli öğretmenlerimizin devamlı kendilerini yenilemelerine çağın ilim ve tekniğini kavrayıp gençlere aktarmalarıyla mümkündür.İlim ve tekniği ;dinamizmini hayata aktaran başarılı çalışkan öğretmenlerimiz sayesinde gençlerimize öğretebiliriz.Gençlerimiz ve öğretmenlerimiz üzerinde titrediğimiz en değerli varlıklarımızdır.İyi alim iyi vatandaş ve teknisyenlere onların sayesinde sahip olacağız.

             Değerli öğretmenlerimiz.

             Öğrencilerinize büyük önem veriniz.Çünkü yarının büyük Türkiyesini onlar kuracaklar ve devam ettireceklerdir.Milletimizin kaderi öğretmenlerimizin öğrencilerine müsbet ilimi,milli kültürü,karşılıklı hoşgörü ve sevgiyi yaşama gayesi olarak vermelerine bağlıdır.

             Gününüz kutlu olsun.

MAKALE Yorumları

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

24.11.2015

Okunma Sayısı

2260

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler