Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Mekke'de İkinci gün (2)

26 Mart 2015

Perşembe saat 11,35 Mekke saati

Zemzem Tower , Mekke'de

Mövenpick Oteldeyim.

Otel odam 840.

Gün bitti yorulduk

Oldu akşam.

Tüm Otel odalarında namaz ezanı

Dinleniyor burda.

Mescid-i  Haram'a 100 metre

Beytullah'a yani Kabe'ye

200 metre mesafedeyim.

Kabe etrafında tüm alınlar vardı mı secdeye,

Daire şekline dönüyor

Saflar.

Renkleri ,dilleri,adetleri ayrı olsa da, burdaki insanların,

İhramda eşitlenerek dönüyorlar

Allah'ın evini ...

Ağlayanların ,

Gözyaşlarının  damladığını gördüm ,

Hacer ül Esvet 'e El sürmeye uzanırken

BEN...

Kabe; küp şeklinde bir Taş bina, yüksekliği 13 m, 145 m2lik bir alandır.

Tanrının evi kabul edilir  bu taş yapı.

Burda taşların en kutsalı, Hacer ül Esvettir.

 Müslümanlar  Cenetten indiğine inanırlar.

Bir gök taşı olduğu da söylenir

Muhtemelen bir gök taşıdır.

Demiştir şair ,

"Sana yanılır dert , sana vurulur baş

Milyonlarca yıl, milyonlarca insanın taptığı TAŞ"

İnsanlar Hacer ül esvet 'te dokunmak  için heyecanlanıyorlar

Bu zamanda,

Milyonlarca yıl taşa tapınmanın

İzleri mi OLA?

Hikaye uzun,

Adem cennetten kovulup ,Arafat Dağına sürüldüğünde

Havva'da daha uzak bir yere sürüldüğünden yıllar sonra ,

Müzdelife denilen yerde birleştiler.

Hemhal olurlar orda.

 Adem ve çocukları, Habil- Kabil kavgaları

Kavgalarla büyüyüp çoğalır,

İnsanlık.

Adem çocuklarıyla yaptı Kabe'yi öyle inanır müslümanlar.

Nuh tufanında yıkılıp, yeri kaybolan  Beytüllah'ı

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail inşaa etti yeniden,

Ceprahil aleyhisselam'ın getirdiği  cennet Taşı, Hacer ül Esvet'i,

Binanın doğu köşesine yerleştirdiler,

O günden bu güne burdadır, bu Taş.

Tüm Müslümanlar böyle inanır.

Mekke'nin fethi  olan 630 yılına kadar

Çeşitli inançlara hizmet etti

Beyt üllah.

Bütün inanç sahiplerince Allahın evi kabul edilirdi.

Tavaf edilirdi etrafında.

Her kabilenin bir Tanrısı vardı,

Çöl coğrafyasında

O

Zaman .

360 Adet  Put şeklinde Tanrıları

Vardı

Arap kabilelerinin .

Küçük Tanrıların bağlı olduğu

Büyük Tanrılar'da vardı.

İlkel kabileler Anaerkil aile olur genelde.

Kadın birden fazla erkekle evlenebilir.

Kadınlar kocalarının sayılarını

Saç örgülerinden belli ederlerdi.

İnandıkları Tanrılarda

Kadın olurdu.

O'nun içindir ki

Kabe'deki üç büyük Tanrıdan en itibarlısı.

Tanrıca " Lâd" idi.

"Uza"  çok kudretli ,

Menat, göklere hükmeden

Tanrı idi.

Büyüklerden büyük Tanrı  Hubel'di.

Zeus,Hera,Apollon,Dionysos vs. gibi

Roma ve Anadolu Tanrılarını andırır.

M.Ö.5.yüzyıl Zeus Tapınağı Milas

 Türklerde de böyle bir yapılanma var.

Bayülgen en büyük Tanrı,

Umay; kadın ve çocuk,

Kayra Han -Yer Tanrısıdır v.s.

630'larda...

Mekke'ye,

Bu Tanrıları ziyarete gelen insanlar,

Bölgede ticari hareketi sağlıyordu.

Recep,zü'lkade ve Muharrem aylarında insanlar,

Kendi koydukları inanç objeleri ,etrafında huşu ile dönerlerdi.

Kureyş liderlerinden Abdülmuttalip

Kabe'nin hemen yanında oturur,

Ticaret yapardı.

İşleri bozulduğunda  60 yaşına gelmişti

570'lerde,

Oğlu Abdullah 'tan dünyanın kaderini değiştirecek ,

Bir oğlan çocuğu geldi dünyaya.

Fakat O zamanlarda Mekke'de ticareti bozulmuştu

Dede Abdülmütalib'in ...

Oğlu Abdullah ekmek parası için

Medine yollarına düşmüştü.

Ticaret yapmaktadır.

Bir Medine yolculuğunda ölmüş.

Dünyanın kaderini değiştirecek

Çocuğunu görememiştir.

Dul karısına,

Bir cariye , beş deve, bir kaç koyun kalmıştır.

Yokluk aileyi sarmıştır.

Geleneklere göre gelinin ve torununun geçimi

Dede,

Abdüllmuttalib'e düşmüştür.

İtibarlı bir adamdır fakat, iflas etmiştir.

Yinede ,

Kureyş zenginlerinin geleneklerini

Torunu için uygular.

Adet'te yeni doğan çocukların, kırkında  saçları kesilir tartılır.

Kılın ağırlığı kadar altın verilerek bir süt anne tutulur.

Bu anne çöldeki göçebe kabilelerden olmak zorundadır.

Bedevi kadınlar süt anne olmak

İçin,

Mekke sokaklarında iş ararlardı

O zamanlar.

Beni Sad kabilesinden

Halime adında bir süt anne buldular,

Bu dünyayı değiştirecek

Minik sevimli çocuğa...

Mekke'den doğduğu zengin evinden,

Alıp götürürler,  Mustafa  adı konan bu çocuğu

Taif yakınlarındaki  Bedevi evine.

8 yaşına kadar orda kalır.

Çobanlığı öğrenir süt kardeşlerinden.

İşte bugün ,

Hira dağından  Cennet ül Baki'den

Yürüyerek geldim

Şimdi kütüphane olan ,

Peygamberin doğduğu kutlu eve...

Bursa'da Ulu cami,

Ulu camide,  caferi bir imam'ın Peygamberimiz aleyhindeki sözleri

O'na tepki olarak yazılan Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i

Geldi aklıma,

Öğle namazından önce, Beytüllah'a 400 kilometre uzaklıkta,

Hz. Muhammed'in doğduğu eve yaptığım ziyarette.

İşte bu evden çıkıp,

Dünyayı değiştiren,

Çölde çobanlığı  öğrenen,

Hatice'nin çobanı olan ,

Sonra onunla evlenip

Peygamber olan Muhammed

 630 yılında Mekke'yi Feth ettiği zaman ,

Tüm Kabe'deki putları kırdı.

Gücünü Mekkelilere kabul ettirdi.

İslami tavaf kurallarını

Koydu.

O

Kurallarca dönüp ,

Sa'y yapıp Umre sevabını kazandığımıza

İnanarak burdayız

Bu zamanda

MEKKE'de.

Eski inançlardaki ,

Kutsal mekanları red etmedi

Peygamber.

Arafalt  ve müzdelife Tevrat'ta da anlatılırdı.

595 de 25 yaşında iken ,

40 yaşında zengin bir kadın olan Hatice ile evlenince ,

Onun kabilesine girmiş oldu.

Bu aile zengindi.

Dedeleri ve amcaları batmıştı.

Hatice'nin amcasının oğlu,

Varaka, gibi dindar ve bilgili insanları tanıyacaktır.

Öğrenmeye meraklı olan  Muhammed ,

Kayın birader Varaka; Tevrat ve İncili Süryaniceden ,

İbranice ve Arapçaya çevirecek kadar bilgilidir.

Hanif dinine mensuptur.

Yani;

Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa

Bağlı olmadan tek Tanrıya inanmaktadır.

Deisttirler, ailece.

Deist büyük şairlerde vardır O zaman Mekke'de 

İbn-i Ummeye gibi.

Muhammed öğrenmeye meraklıdır.

Tevrat -İncil ve zamanın şairi  İbni Umeye'nin kitaplarını okur.

Hira Dağına inzivaya çekilir.

Hira dağına çıkamadık amma,

Fotoğraf çektirdim taa uzaktan...

Bu gün ayrıca,

Sevr mağarasını gördük ,

Tepesinde Peygamberin Ebu Bekir'le

Mekke'den Medine'ye giderken

Saklandığı yer var.

Hani bilirya bizim insanlarımız mağaraya saklanmış

Örümcek ağı  örmüş,  bakmış müşrikler,  yumurta var mağarada.

İçeriden kuş çıkmış,  burda değiller diye dönmüş gitmişler.

Böyle bilinirde,

Birde rehber anlattı.

Mağarada saklanırlarken Müşriklerden ,

Muhammed ve Bekir

Bir yılan çıkmış delikten.

Ebu Bekir  topuğunu dayamış  deliğe

Zarar vermesin Muhammed'e

Diye.

Yılan ısırırmış Bekir'i , ter olmuş her yeri

Sormuş Muhammed, bu ne hal BEKİR

Anlatmış Bekir olayı,  demiş Muhammed,

"Bırak O yılanı,O yılan benim hasretimden

Beni bekliyor  O delikte".

Çekmiş topuğunu delikten çıkmış kocaman bir yılan

Yılanın Peygambere duyduğu sevgiden,

Göz yaşlarına boğulmuş

Muhammed .

Öyle dedi

Diyanet görevlisi

Adam.

Diyanet dini bu boyuta indirirse

Anlaşılır mı akılla,İslam.

İslam'ı yok anlayan,  buraya gelenlerde,

Vede

Burada olanlarda  gibi geldi bana.

Mehmet Akif buraları gezdiğinde

Üzülmüştü.

İslam japonya'da , Almanya'da var.

"Onlar İslam değil amma islâmı yaşıyorlar "

Diyordu taa 1915 'lerde.

O zamanlardan bu zamana

Değişen bir şey yok.

İslam'ı şekle gömmüşüz.

Ruhsuz hale getirmişiz.

 

Dün akşam yemekte

Mardin'den - Adana'ya  fabrikasını taşıyan

Bir sanayiciyle konuştum.

Öğretmen Okulundan mezunmuş İYİ.

Şeriatı ve Osmanlıca'yı savundu bana.

Ben Türkoloğum 'ya verdim ağzının payını.

Ve sordum.

"Tanrı korusun ,

Ülkemizde iç savaş çıksa,

Yaşayamaz hale gelsek

Geçmişte Mardin'de PKK vergi istemiş.

Adana'ya kaçmışsın .

Sen dedin.

Ağzın abdestli

Doğru söyle.

Mekke'ye mi yerleşirsin

Batılı bir ülkeye mi?"

"Belçika da akrabalarım var dedi kızararak

Bu gün akşam yemekte ...

Saat 21.00 da

Restauranttan 5 tane elmayı

Gizlice peçeteye sarıp

Çantasına attığını gördüm

Bu adamın...

Gece açıkıyor mutlak. Şekeri 'de vardır belki.

İyi de

Müslümansın haram ya

Be  Adam.

Arafat ziyareti Hanımı ve beni etkiledi bugün.

Veda Hutbesini okuduğu yerde Peygamberin

Kendimi O'nun yerine koydum.

En üst tepeden insanlara hitabını düşündüm.

Bu yoksul ve çetin insanda kendimden çok şeyler buldum.

Ümmetinin koyduğu kurallara uymamasından sarsıldım.

Temizliği emretmiş,

Tuvalet sırasını beklemeyip Medine-Mekke yolunda

Umre kıyafeti ile yere  ihtiyaç giderenleri gördüm.

Medine'de bir Taksi tutup

Şehri gezdim. Adı Cevat'tı şoför olan

Bu müslümanın,

60 dakika kokusuna katlanamadım.

Başımı taksinin camından dışarıda tuttum.

"İlim Çinde olsa al"

Alimin mürekkebi şehidin kanından üstün"

Diyor İslam.

Düşünen  ve kitap okuyan hiç adam görmedim

Medine ve Mekke'de.

Öbür dünya varlığı olmuş

Müslümanlar.

Bu dünyayı küffara bırakmışlar

Mutlak.

Saat 01.00

TRT kanalını açtım

Fransız uçağı , Fransız Alplerine düşmüş,

Düştüğü irtifadan 8 dakika da düştüğünden

Pilot kasti düşürme ihtimali varmış.

100 uçakla Suudi Arabistan Yemen'e saldırmış.

Amerikan ve Çin silahlarıyla,

Müslüman kanı ...

Paralel yapı mensupların ,

KPSS sorularını çalıp

Yandaşlarına veren

68 kişi tutuklanmış

Bunlar dünya ve  memleket haberleri.

Beytüllah'a yakınım sesler geliyor.

Müslümanlar huşu ile dönüyorlar

Yarın Cuma

Hanımın yaş günü, bir cuma günü doğmuş.

"Kutsal Cuma'da kutsal yerdeyiz" diye

Mutlu oldu bugün.

Tavaf ederek yaş gününü kutlamaya niyet ettik.

"Tanrı

Yarattığı insanları

Korusun

Dünyada barış olsun

Yunus' layın "

"72 millet birbirini

Sevsin"

Beytullah'ta duam budur

Bugün.

MAKALE Yorumları

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

12.05.2015

Okunma Sayısı

2768

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler