Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

05.06.2015

Okunma Sayısı

2682

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Mekke-Cum

Mekke'de üçüncü gün

Cuma

Program yaptık akşamdan

Saat 10.00 da Otelden çıkıp ,

Beytüllah'ta bir tavaf yapıp

Cuma namazını kılmaya Mescid-i Haram da.

Mescid-i Haram,

Beytüllahı çevreleyen ibadet yeri

361.000 metre karelik bir alan

Bu kadar büyük ibadet alana mescid diyorlar.

Bizde cami derler bu yapıya.

B u yapının

93 nolu kapısından daldık içeri .

Nasuh Bey önde hanımlar  arkasında

Ben en arkada.

Arkamızdaki çantalarımızın iplerini tuta tuta yürüdük

Beytüllah'a.

Mescid-i, Haramdan geçip

Merve ve Safa tepelerinin bulunduğu yerden

Yani Sa'y yapılan yerden

Dalacaktık Kabe'ye.

SA'Y;

Koşmak hızlı yürümek anlamında ,

Safa tepesi ile Merve tepesi  arasındaki yürüyüşe verilen

Ad.

Say'ın  Muhammed tarafından

Hacca ilave edildiğini

Düşünüyorum.

Eskidende vardı Hac.

Muhammed'in amcası Ebü Lehep

Haccın yöneticisiydi.

Muhammed'in islamı tebliği ettiği anlarda

Hacdan geliri , kervanlardan elde ettiği

Gelirin  kat kat üstündeydi.

O'nun için bu yeni dine şiddetle  karşı koydu Ebu Lehep

Muhammed'in Mekke'de çektiği

Eziyetlerin sıkıntıların sebebidir

Ebu Lehep.

Tüm müslümanlar günde beş vakit

Ebu Lehep için Kafürün suresinde

"Ebu Lehep'in kolları ayakları

Ve dahi kemikleri cehennem

Odunu olsun" diye divana dururlar.

Tarih denen akan zamandan günümüzdeki anlayıştaki

Kabe'ye yönelirken ,

Dinler tarihi bilgileri şimşekler çaktırıyor Kafamda.

Kabe'ye müsade etmedi güvenlik

"Önce Namaz " dediler.

Bizde Yekpare bir mermer sutuna  arkamızı verip

Beklemeye başladık cuma vaktini.

Vakit 12.45

Çıplak ayakla yapılıyor  tavaf ,

Ayakkabılarımız  çantalarımızda.

Seccadelerimizi serip namaz için

Başladık beklemeye.

Sa'y yapıyor insanlar

Kalabalık mahşeri...

Genelde Afkan,Pakistan,Doğu Türkistan,

Fastan, Mısırdan

İnsanlar.

Pakistanlı gençle , Doğu Türkistanlı

Ve Afkanlı ihtiyarla sohbet ettim.

Doğu Türkistanlı ile fotoğraf çektirdim.

-" Çinde var mı zulum" dedim.

Parmaklarını boğazına paralel götürerek

"Kıhh..."

Dedi.

Ülkesinde düşmanla savaşmayıp

Buraya Tanrıdan yardım

İstemeye gelmiş belli.

Yarı ihtiyar sakallı Afkanlı, başını bizim namazlıklara koyarak

Yüz yukarı yatakoydu önümüze!

Anadolu insanına benzer köylü bir kadın, usulca sokuldu

Yanımıza,

Kocası Saf tuttu biraz ileride.

"Nerelisin " dedik.

Kilisliymiş kadın, bahçıvanmış kocası.

Kocası ,4 çocuk bırakıp kadına,

 Darul Bekaya göçüvermiş  sekiz yıl önce.

5 çocuklu bir Şebinkarahisar'lıya varmış.

Şebinkarahisarlı geçen yıl Hacca gelmiş.

Aslında  bukadına  söz vermiş umre için .

Umreye gelmişler buraya.

Borç almışlar , dört defa umre yapmışlar.

14 gün olmuş geleli gideceklermiş 7 gün sonra.

Dört umre yapılırsa bir Hac yerine geçermiş

Hacı olduğu inancında kadın.

Diyanetten bizim rehber ,

"Umre bir defa yapılır" dedi.

Her umre için şehir dışına çıkıp,

Ihrama girmek lazım.

Taksi tutup gidiliyor, Özel bir şirketle gelmişler.

Hac ve umre açıkgözler için iyi bir maddi ticari sektör,

Olmuş gibi.

"İki yılda ödeyemem borcumu ,temizliğe giderek kazanıyorum.

Benim koca çocuklarımın evliliğinde etmedi yardım

Burda yardımı biraz oldu da"

Dedi

Kadın.

Dün Tavaf yaparken, Hacerül Esvette dokunmuş

"Bir ışık geldi içeriden  Nur muydu ola, biraz yeşildi"

Dedi.

Sen dedim

Verdin ya Allaha selam, selamını aldı Tanrı

Ben kaçıncı dokundum Hacerül Esvet'te,

Tanrıya verdim selam  almadı benim selamımı

Tanrı,

Sen Cennetliksin bacım"

Dedim.

Mutlu oldu

Kadın.

Cemattin ön saflarına dizildi kırk kadar cenaze.

Aman Tanrım, nedir bu kullarının sucu ki,

Sana selam verirken huzurunda aldın canlarını,

Mutlaka yakınları söyle düşündü

Cennet ül Bakiye defn  edilecekler

Oradan Cennete.

Kutsal toprağa düştü Atam

Anam veya bacım.

Diye acısını dindirecek.

Dün gezdim  Cennet ül mualla'yı

Her gün binlerce adam defn ediliyor

Genişlemiyor mezarlık.

Medine'deki mezarlığın altı

Sığınak , otopark ve yol

Gördüm o'nu.

Yarab ne aldatmacadır bu.

Ne olur bu kadar kutsal  toprağa düşen canlar?

Acaba  buda mı  bir sektör

Dünya tıbbına, kadavra mı oluyorlar

Tövbe haşa kötü şeyler geçti aklımdan.

Cuma namazından sonra Cenaze namazları kılındı.

Geçtik Beytullah'a.

İbrahim'in makamına el sürdük.

Hacer ül Esved'in , karşısından başladık

Tavaf'a.

Yedi defa döneceğiz islam inamcında.Tanrı yedi kat göklerde

Orası Arş-ı Ala, burası Tanrı'nın yerdeki evi

Tanrı evine selam verdik.

O anda yerdeki makamında mı?

Gökteki makamında mı ?

Sorgulanmaz.

O her yerde.

Yalnız yeryüzündeki evi burası

Beytüllah.

İşte biz O evdeyiz başladık Tavaf'a

Tavaf'ın ilk üç dönüşü sert adımlarla çalımlı yapılıyor.

Soruyorum müslümanlara

Pek bilen yok.

Sebebi,

Bedir ,Uhud, Hendek savaşlarından

Sonra,

628 yılında Mekke'nin 15 km kuzeyinde ki

Hayber Kallerine saldırır Müslümanlar,

Hayber'de  Hendek savaşından sonra ,

Malları yağmalanan Medine Yahudilerin de sığındığı yer.( Beni Nadir Kabilesi)

Hurma üretiminin geliştiği zengin bir Yahudi yerleşimi

Müslümanların  güçleri 1600 gözü pek insandır.

Bu insanlar, Hayber'i  yağmaladı .

1600 kişi oldu zengin .

Mekke'ye yürünebilir artık.

629 yılında Mekke'ye yöneldiler.

Muhammed'in,

Korkulu amcası Ebu Lehep

624 te ölmüştür.

Amcası Abbas Mekke lideridir.

Abbas'ın hanımının kız kardeşi

Meymune ile evlenir

Peygamber.

Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe

İle evlenmeyi organize eder ,

Böylece Mekke'nin en etkili kişileri

Saf dışı kalır.

Artık güçlenmiştir.

Hudeybi anlaşması ile barışta sağlanmıştır.

628 de yapılan bu anlaşmanın şartlarına Mekkeliler

Riayetsizlik gösterdiler.

Kayınpeder Ebu Sufyan yeni bir savaş olmaması için,

Medine'ye çıka geldi.

Peygamber her eşine ayrı bir ev yaptırmıştı.

Kendi kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti.

Evde tek serili şey peygamberin yatağıydı.

Ümmü Habibe, yatağı dürüp kaldırdı.

Niçin böyle yaptın diye sorunca  Babası .

Kızı şu cevabı verdi.

"Bu Allah'ın resulünün yatağıdır.

Sen ise müşrik bir putperestsin

Bu yatağa oturamayacak kadar pissin .

Ebu Sufyan şu kelimeleri mırıldandı. "

"....... Kızcağızım !Sen bizi terk ettin terkettin

Ne kadar değişip bozulmuşsun."

Ve Hudeybiye anlaşması bozulur.( 1)

630 yılının Ocak ayında

On bin kişilik büyük bir ordu ile

Mekke'ye yürür.

Ebü Süfyan Mekkelileri ikna eder, çatışma olmaz.

11 Ocak 630 da Mekke'ye girdiği zaman,

Doğrudan o zaman insanlarınca

Allahın evi bilinen ,

Beytüllah'a giderler Kabe'nin etrafında

7 defa Tavaf ederler.

Tüm putları indirtip, kırdırılır.

Binlerce yıldır belli güçlerin

Temsilcisi bu Tanrıların yok edilişini

Mekkeliler,

Safa , Merve ve diğer tepelerden

Hüzünle ağlayarak seyrederler.

İşte Mekkelilerin yoğun olduğu bu tepeciklerde

Tavaf yapan Müslümanları seyr eden Mekkeliler

Müslümanlarca kendilerine atılan çalımı, korku ile seyr ederler.

Pazuları  göstererek çalımlı yürümek ,

Mekkelilere güç göstermektir.

Gururlu Kureyşlilerin boynu bükülmüş

Bu yeni dine boyun bükmüşlerdir.

Mekke'nin kansız fethi, dini ve siyasi bir zaferdir.

Zengin Yahudiler yok edilmiştir.

Hıristiyanlar da  bu idarenin altına girip,

"Haraç" denilen vergiyi ödemeyi kabul etmişlerdir.

Yepyeni bir Arap devleti

Kurulmuştur.

M.S. 630 da burada

Mekke'de.

İşte ben bu tarihi olayı

Derinden hissettim.

Peygamber ve Askerlerinin

Çalımı gibi yürüdüm.

Türk'ün düşmanları

için

MEKKE'de.

                                               1.-  Prof.Dr.  Muhammet Hamidullah Saf.686

MAKALE Yorumları