Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Kaleiçi Yat Limanı Mendireği İçin Tarihe Bir Not Düşelim

Antalya Kaleiçi Yat Limanı Mendireği değişik güçte oluşan dalga (deniz) kuvvetlerinin yıkıcı etkisi ile yıpranmış ve zayıflamış iskelenin temel destek taş tahkimatları tipik oyulmaya maruz kalmıştır. 

Bazen sahilde oturduğumuzda, deniz manzaramız kesilir.

Taş yığıntısı olarak gördüğümüz bu hat çizgisi bir dalgakırandır. Dalgakıranlar gemilerin emniyetli olarak barınmaları, liman faaliyetlerinin emniyetle sürdürmeleri, limanların kumlamaya karşı korunmaları ve kıyıların erozyona karşı koymaları gibi amaçlarla inşa edilirler.

Hatta bu dalgakıranlar, o küçük kayıkçı teknelerinin de can simididir.

Dalgakıran ve mendirek arasında ki tek fark, mendirek dalgakıranlı bir limanın bütünlüğüdür.

 

Kıyı mühendisliği alanında, taşkın, dalga etkileri, erozyon gibi doğal olaylara karşı, çeşitli kıyı koruma yöntemleri geliştirilmiştir. Mendirekler ve dalgakıran, limanları açıktan gelen dalgalara karşı korumak amacıyla inşa edilen yapılardır.

  • Bu sayede liman yapılarının ve limana yanaşan deniz araçlarının güvenliği sağlanmış olur. Dalga iklim istatistikleri ve buna bağlı dalganın şiddeti, yüksekliği ve yönü; yapılacak dalgakıran türünü, kesit boyutlarını ve diğer fiziksel özelliklerini belirler.
  • Yapıya bağlı deniz tabanı hareketi: Dalganın kırılması ile akım türbülanslı bir hal alıp taban malzemesinin büyük bir miktarda askıda kalmasına neden olabilir. Bu malzeme dalganın etkisi ile kıyıya gelir ve birikme yapar.
  • Taş dolgu dalgakıranların yapısından kısaca bahsedecek olursak, değişik büyüklük ve şekildeki taşların heterojen olarak birleşmesinden meydana gelir. Çekirdek tabakası, çok küçük boyutlu ocak taşlarından oluşur. Bu tabaka daha büyük boyutlardaki taşlardan ya da beton bloklardan ( tetrapot, cob, dolos vb ) oluşan bir ya da iki kaplama tabakası ile korunur.
Taş dolgu dalgakıranda meydana gelebilecek hasarlar:

  • Dalga nedeni ile üstte meydana gelecek aşınmalar, oyulmalar
  • Topuk erozyonu
  • Çekirdek malzemesindeki kayıp
Taş dolgu dalgakıranlarda, hiçbir zaman tam hasar meydana gelmez, oluşan hasarlar düzeltilmesi kolay ve az maliyetli hasarlardır.

Eğer önlem alınmaz ise sonuç vahim olur. (İskelede çökme olur, farklı oturmalar olur. vb.) kısa vadede, acil önlem olarak, zayıflamış kısımların bir an önce istifli taş tahkimat ile desteklenmesi gerekir.

Uzun vadede ise bir inceleme komisyonu kurulup, oluşan tahribatın boyutuna göre enjeksiyon dahil, tüm teknik uygulamalarının faydalı olacağı kanaatindeyim

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Anıtlar kuruluda onarımı konusunda müteselsilen zincirleme olarak sorumlu kuruluşlar olarak düşünüyorum.

Hazineden Antalya Büyükşehir Belediye kiralayıp Kooperatif işlettiği ve 3.derece sit alanı olduğu için Anıtlar kurulundan da izin alınarak veya doğrudan Anıtlar kurulu üstlenerek onarımı yapılmalıdır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü -- Antalya Büyükşehir Belediyesi- Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi koordineli olarak birlikte hareket ederek tamir, bakım ve tadilat projesi ile birlikte kaynak kullanımı için “GOLDEN APPLE” Altın Elma ödülü bulunan Kaleiçi Yat Limanı Mendireğinin düzenlenmesi sebebiyle Turizm Bakanlığına başvuru yapabilir.

Buranın onarılması için, işletmeci Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis veya encümen kararını alıp talepte bulunarak, Yüksek Anıtlar kurulundan veya Turizm Bakanlığından onarım izini alarak veya kendileri onarım ihalesi açmaları sonuç odaklı olacaktır.

Durumu kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunar, sorumluluğu olanları bir an önce göreve davet ediyoruz!

Selametle …

İzzet ÜNLÜ

TURMEPA - Deniz Temiz Derneği Antalya Şubesi Başkanı

MAKALE Yorumları

İZZET ÜNLÜ
DENİZCİ GÖZÜYLE
mail_outline : izzetunlu@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

02.05.2021

Okunma Sayısı

406

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler