Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
PROF. DR. RAMAZAN DEMİR
BİLİMSEL DÜŞÜNCE
mail_outline : rdemir@akdeniz.edu.tr
Dinle

Yayın Tarihi

03.11.2017

Okunma Sayısı

2010

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

"İYİ Parti" ve Amblemi Hakkında...

Dr. Meral Akşener ve arkadaşlarının başlattıkları siyasi hareketin tek müsebbibi "Balgat mukimi" zat ve ekibidir. Yine zehir niteliğindeki ifade dilinin ayarsızlığı kin küstü!
25.10.2017 günü kuruluşu ilan edilen "İYİ Parti" ve kullandığı amblem hakkında yapılmadık suçlamalar, yazılmadık yakıştırmalar kalmadı.
Türk Ata soyuna ait değerimiz "Kayı Boyu Damgasının" kullanılmasına itiraz edip, "efendim bu amblem falanca yerden alınmadır!" deyip iftira atmak marifet sanılıyor!
Partinin amblemini kimi; "Vatikan" meydanına, kimi "Siyonist mührüne", kimi Bulgaristan'daki "Pliska Pusulası"na benzediğini söyledi; kimi de ünü (!) kendinden menkul akıl fukarası kişilerin sahiplendikleri sloganlardan oluşan uydurma bildirgelerden "alınma" olduğunu iddia edecek kadar cahil olduklarını gösterdiler.
Bu söylemler tam anlamıyla kültürsüzlüğün örneği olan "çukurlaşma" marifetidir. Bu kadar ilkel bir medya ve politik anlayış, meydanlarda fenerle aransa asla bulunamazdı.
***
Adam kandıran partinin trolleri, resmi kanalları, yanaşma kalemşorları, besleme basını birden hücuma geçtiler, karalar çalmaya başladılar.
Birilerinin Vatikan'a gidip Türk düşmanı Papa'nın heykeli önünde diz çöküp kutsandığını unuttular; yedi kollu Siyonizm şamdanının önünde poz verdiklerini unuttular; Siyonizm'in cesaret madalyasını göğsüne takıp, konuşanları da unuttular!
Vatikan'ın papaz elbisesi ortada görünmeyebilir fakat merak eden ararlarsa nerde olduğunu mutlaka bulurlar.
Bunların hiç bir ayıpları gündeme getirilmiyor,
Büyük Selçuklunun, sonra Anadolu Selçuklunun ve Osmanlının kuruluş felsefesine ruh veren, ilham veren KAYI BOYU damgasını andıran "İYİ" işaretini bahane ederek, Dr. Akşener ve arkadaşları, partisi aleyhinde iftiralara başladılar.
Yalan ve karalama mekanizmasını çalıştırdılar.
***
Osmanlı döneminde yapılmış çoğu camilerde kullanılan süslemeler arasında Haç ve Davut Yıldızı olduğunu bilmeyen cahiller, bu amblemi Siyonist icadı yaptılar!
Canlı örneğinin adresini verebilirim; Elazığ, Keban kazasındaki Yusuf Ziya Paşa Camii minberin yan kısımlarını koruyan taş-oyma işlemelerinde Davut Yıldızı motifi vardır.
Mimar Sinan'ın eseri camilerinin çoğunda bu süslemelere rastlanılır.
Bu, Osmanlı paşalarını, Mimar Sinan'ı rahatsız etmemiş de, Allahın yobazları bunu bahane ederek, dinamik güçlü ilkelerle ortaya çıkan, Türkiye'nin tek umudu olan bir siyasi hareketin amblemine kulp takmaya çalışıyorlar!
İftiraların kaynağı, depreşen korkunun ifadesidir.
Boşuna feverandır...
Korkunun ecele faydası yoktur...
Fosillerin hezeyanları bireysel tatmindir!..
Gün ışıdı...
Ufuk'ta yükseliyor...
İlk hamlede %22....
Korku hiç bir akıbeti engelleyememiştir. Hırsızların sonu yaklaşıyor!.
Bilinen bir haldir; kendi ayıbını örtmek isteyenler, başkalarına kara çalarlar...
***
Eğer sembollerde Siyonist simge arıyorlarsa, malum partinin sembolünün çevresindeki ışık huzmelerinin açıları ve sayısı ile ABD'deki özgürlük anıtının tacının çıkıntıları olan masonik ambleminkilerle birebir örtüştüğüne bakmalıdırlar.
Köşeli yıldız sembolünün kökeni, bilimsel yabancı sitelerde, Kayı Boyuna ait bir Türk sembolü olduğunu da yazmaktadır. Dahası, bu sembol, Moğolistan'ın Saran Dağlarında yaşayan Dukha Türkleri de sembol olarak kullanmaya devam ettiklerini bizzat gözlerimle gördüm, hayvan kemiklerinden yaptıkları bu sembolü arkadaşım Osman Oktay satın alma şansına da sahip oldu.
***
İşte İngilizce açıklama;
(Türk tamgasının İngilizce tanıtım yazısı: IYI kayı Turkic Kubrat Khan and his sons with A Khan throne and a the sign of Khan Kubrat IYI turkic The Kayı tribe or Kai tribe (Turkish: Kayı boyu) was an Oghuz Turkic people and a sub-branch of the Bozok tribal federation. In the 11th century M.Kashgari cited Kayi (Kayiglardir) tribal tamga as Kashgari Oguz Tamga.)
***
Kayı Boyu ki, önce Büyük Pers İmparatorluğunun kapsadığı coğrafyada, özellikle bugünkü "İran Azebaycanı" dediğimiz coğrafyada etkili olmuş, daha sonra da Anadolu topraklarında yayılmış ve nihayet Osmanlıyı kuran ideal olarak üç kıtada egemen güç olmuştur.
Türk tarihine yabancı siyasilerin devlet idaresinde etkin olmaları Türkiye için bir şansızlık olduğu gibi, Kayı Boyu simgesini örnek alan bir siyasi hareketin bu eylemine olmadık yakıştırmalar yapmaları de en hafif ifade ile cehalettir.
***
İYİ Parti sembolüyle ilgili farklı şekilleri aşağıda veriyorum:
Resim-1: "Vatikan Meydanı" (Şekille oynanmış! Meydanın ortasında Saint Peter heykeli vardır)
Resim-2: "Pliska Pusulası" (Bulgaristan, Pliska Pusulası üzerinde Kayı Boyu'nun IYI işareti vardır.)
Resim-3; Kayı Boyu sembolü pusula. (Kazım Mirşan'a göre, Türk boylarının yönlerini gösteren bir pusuladır. Her üç fotoğrafı da, Kazım Mirşan tanımlamıştır. Yabancılar İngilizce olarak Kazım Mirşan'ı kaynak göstererek açıklama yapmışlardır.)
***
Yalan yanlış bilgileri yaymak, bilime ve tarihe en büyük kötülüktür. Türk Milletine ait değerleri "başkasının malı" imiş gibi küçümsemenin sorumluluğu büyüktür.
Her şey değerinde kalmalıdır, yanlış bilgilendirme suçtur!
Olumlu yönden eleştirmek ayrı, milli değerlerin yalan yanlış tahrifini yapmak tenkit en büyük yanlıştır.
Milli değerlerimizi sırf eleştirmek için hiç alakası olmayan şeylerle özdeşleştirilmesi, yanlışın ötesi kin ve nefretin zehirli yansımasıdır.
***
Kokullanılan "Rabia" işaretinin, Mısır Müslüman kardeşler terör örgütünün ve Masonların müşterek sembolü olduğunu bilmelerine karşın, bunu söyleme cesaretlerinin olmayışını yadırgamıyorum.
Çünkü beyinleri mankurtlaştırılmış kuru-kaba yığınların örgütlü cehalet tarafından yönetildiğini biliyoruz.
Grafiker olduğunu sandığım "Abdullah Taşçı" tarafından tasarlanan parti amblemi hakkında söylenen cahilce ifadeleri de yadırgamadım. Zira, "Maltepe" sigara paketinden "kurt kafası", Vedat Dalokay'ın tasarımı olan muhteşem "İslamabat Cami"sini (Pakistan) "Rus Füzesi" olarak niteleyen cahillerin KAYI damgası hakkında söyleyecekleri farklı olmayacaktır.
Türk tarihine yabacı ekran bülbülleri ile yanaşma medyanın köşe kapıcıları ileri-geri konuştukça, cehaletleri ortaya çıkmakta, kendini utandırdığının bile farkında olmamaktadırlar.
***
Türk tarihini bilenler, Ülkemin kaderinde rol almak isteyen İYİ Parti kadroları, cepçilik için değil, vatanın bekası için endişe duyanlar ve kendi arasında bu cahillerin söylemlerine gülüp geçiyorlar.
Cehaletlerini belge ile yüzlerine vursanız da, yüzlerindeki köseleleşme özelliği nedeniyle renk vermezler, belli etmez, gerçeği ciddiye alıp konuşmazlar bile...
***
Gamalı Haç Türklerin Sembolü m?

Nazi sembolü olarak bilinen Gamalı Haç'ın Türklerin olduğunu iddia edenlere bir bilgi notu vermeliyim: Moğolistan ve Ötüken coğrafyasını bir baştan diğer başa dolaştığım zaman bir gerçeğe şahit oldum; Cengiz Han, Büyük Moğol İmparatorluğunun kurucusu ve kahraman lideridir.
Gamalı Haç'ı, Cengiz Han mühür olarak kullanmıştır. Yani gamalı haç, Cengiz Han'ın müdürüdür.
Moğolistan'da manastırların duvarlarında süs motifi olarak, insanların yakasında ve göğüslerinde rozet, kolye olarak durmaktadır gamalı haç!
Dahası, Moğol atların damgalanmasında "damga örneği" olarak da kullanılmaktadır. Kimileri tarafından "uğur getirdiğine" inanıldığı için kutsal sayılmaktadır!
Kaldı ki, Kayı Boyu damgasına benzer damgayı ünlü şair Ali Şir Nevayi de bir eserinde kullandığu söylenir
***
Kimse şunu unutmadı; "Ilımlı İslam" diyerek herkesle kavga edenler, ABD'nin yeni "büyük Ortadoğu projesi" (BOP) eş başkanı olduğunu övünerek söyleyip, dünyayı gezenleri unutmadı Türk Milleti...
Görülen manzara, korkunun dağları sardığıdır. Türk Milleti bilir kimlerin ne olduğunu!
Sahipsiz kalmış garibanların, tertip ve iftiralarla karalamalarla Pensilvanya'daki "iblis" ile beraber ülkeyi bu hale getirenler, devletin sömürülerek paylaşılmasında uyuşmayınca, örgütler arasında, çatışma çıkardıklarını da herkes biliyor.

Bu yeni oluşum, "milli ve yerli" kimlikli olmayı amaç edinmiş bir çalışma grubu.

Şimdilik başarılı olmalarını temenni ediyorum ve fikir bazında destek veriyorum bu oluşuma.
Elbette ters giden bir şeyler gördüğümde acımadan eleştireceğim.
Öyle sorgusuz sualsiz kimseye biat etmedim bu güne kadar, bundan sonra da etmem.
Daha da olmazsa "kandırıldık, Milletim afetsin (!)" deyip kurtuluruz!

MAKALE Yorumları