Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Hindistan (1)

      7000-İle 5000  yılları arası oluştuğuna inanılan bir uygarlık. Hindistan üçgeni andıran bir yarımada. Bir okyanusa adını veren haşmetli bir kara kütlesi. Kuzeyi dünyanın en yüksek dağları olan Haşmetli ve devamlı başı karlı Himalaya Dağlarıyla çevrili. Uçakla Everest’in üzerinden Nepal’den Yeni Delhi’ye yol alırken kendiliğimden  ürperdim. 18.Kasım 2019 günü Nepal’in başkenti Katmandu hava alanından  RA 205 sefer sayılı uçakla  Yeni Delhi’ye uçuyoruz. Yerel saatle  11.00de Yeni Delhi  uluslararası havaalanından çıktık. Çıkışta bizi gezdirecek olan otobüs ve Hintli rehber bizi bekliyordu. Bizim rehberimiz Eray Bey, Hintli rehberle bizi tanıştırdı ,adı Şan.. Hindistan’la ilgili kartpostalların olduğu kutu-dan Kur’a  çektirdi. Bana bir  Kaplan çıktı. Panoramik  Şehir turuna çıkıyoruz. Otobüs hareket etti. Rehber konuşuyor. ‘’ Hindistan’da 1625 dil konuşuluyor. 17 tanesi resmi dil olarak kabul edilmiş. 450 etnik gurup var. Türkiye’nin yedi katı büyüklüğünde bir kıta. Delhi 1911 ile 1947 arası  Britanya Hindistan’ın başkenti olmuştur.  Hin-distan bağımsız olunca başkent olmaya devam etmiştir. Delhi’nin, 21 milyon nüfusu var .Delhi’de  134 yabancı elçilik var. Yeni Delhi Unesco dünya mirasına sahiptir. Babür Türk soyunun tarihi yapıları vardır. Çok sayıda ulusal kurum ve müze vardır.  Eski Delhi’yi Şah Cihan kurdu. Yeni Delhi’yi İngilizler kurdu. Daha önce Kalküta başkentti.  1526 yılında kurulan Babür İmparatorluğunu İngilizler yıktı. 1857 de İngilizlere karşı ayaklanma başladı. Ayaklanma İngilizlerce bastırıldı. Ve, Babür İmparatorluğu sona erdi.   Bir sürü  küçük devletçikler kuruldu. Hindistan’ın toplam nüfusu bir milyar üç yüz milyon kişi.  29 eyalet yönetimi var . Üç milyon  , iki yüz doksan bin kilometre kare yüz ölçümü var. Nüfusun bir milyarı kuzey Hindistan’da yaşıyor. Halkın %80 ni Hindu dinini benimse-miş bu sayı 1 milyar kişiye tekabül ediyor.  172  milyon Müslüman var.  Müslümanların %35 i Şii. Sekiz milyon Budist var. Jainler 45 milyon. Parsiler 60 bin kişi.  20 milyon  Sihlerin nüfusu var. Halkın %75 i kırsalda yaşar. Ortalama yaş 68. Temel eğitim  6-10 yaş .Askerlik profesyonel. Merkezi Devlet güçlü. 400  milyon kişinin günlük kazancı bir doların altında. Halk meçlisi ve eyalet meçlisi olmak üzere iki meclis var.  Kerala  Eyaleti en büyük eyaletlerin-den biridir. Eyaletin 35 milyon nüfusu vardır. Malayalam’ca  konuşulur. Marksizm’le yönetilir. Okur yazar oranı erkeklerde %65 kadınlarda %50 dir. Hindistan dünyanın üçüncü ekonomisidir. Kalkınma oranı  son yirmi yıldır , %7.dir. Para biri Rupidir.  Ana endüstriler ; yazılım ,petrol ürünleri, kimyasallar, tekstil ve çelik, makine ve ekipmanları,  otomobil ,madencilik. vs.  ‘’ Rehber bu bilgileri verirken  Cumhurbaşkanlığı önünden geçen caddeden geçiyoruz. Hindistan’ın en geniş caddesi. Cumhurbaşkanlığı oluşumu 1950 de oluşmuş. Cumhurbaşkanı Seçimle geliyor, görev süresi 5 yıl. İkinci büyük caddesi, Başbakanlığın önünden geçen cadde, bu caddenin adı ATATÜRK CADDESİ.    (1)  Cumhurbaşkanlığının önünden geçen caddenin adı Mahatma Gandi caddesidir. Bu caddeden   Mahatma Gandi’ nin Sembolik mezarına gidiyoruz. . Gandi öldürüldükten sonra yakıldı külleri  Ganj,  Yamuna ve  Sarasvati nehirlerinin birleştiği nokta olan  Sangam’a döküldü. Arta kalan kül yeni Delhi’ye getirilip toprağa gö-müldü.  Buraya bir anıt yapıldı. Anıtta ağzından çıkan son söz yazılı. Aman Tanrım! Anıt’a  giriş paralı. Ağaçlık bir yoldan bir tepeye tırmanıyorsunuz. Tepenin öbür dibinde çukurda anıt var. Görkemli değil. Düz  zeminde mermerden bir yapı. Anıtı ve çevreyi fotoğraflayıp ayrılıyoruz. Hindistan gezimiz böyle başladı.

     Tarihin tarihin tozlu sayfalarına göz atarak, bizden önce Hindistan’ı merak eden efsanevi birkaç gezginden söz edelim.

     1-VASCO DA GAMA (1469-1524) Portekizli, Hindistan’a ulaşan ilk denizci.

     2- FRANCİS XAVİER (1506-1552) İtalyan ,Roma kilisesi tarafın-dan Hindistan için görevlendirildi misyoner. Hint Adaları ve Hindistan’da bulundu.

    3-XUANZANG (M.S.602-664.) Bilgin Çinli Budist rahip. Hindistan’ı karayolu ile on yedi yıl gezdi. Haydutlar tarafından soyuldu. Defalarca ölümle karşı karşıya kaldı.

   4-MARCO POLO (1254-1324)  Venedikli gezgin. Asya gezisi babası ve amcası ile beraber yirmi dört yıl sürdü. Gezi hayatı 17 yaşında başladı. Türkistan ve uzak doğuyu gezdi.

    5-CHRİSTOPHER COLOMBUS (1451-1506) İtalya’nın Cenova kentinde doğdu kaşif ve gezgin. Atlas Okyanusunu aşıp Hindistan’a ulaşarak Avrupalılara başka bir dünya olduğunu gösterdi.

    6-KAPTAN JAMES COOK (1728-1779 )  İngiliz kaşif denizci  haritacı bilim adamı. Dünyayı iki defa dolaştı. Avusturalya ve  Yeni Zelanda’yı keşfetti. Pasifik Okyanusun haritasını çıkardı. Hint Okyanusu ve Hindistan kıyılarını gezdi. Hawaii’de yerlilerle girdiği çatışmada öldü. İngiliz sömürgeciliğine büyük hizmetleri oldu.

  7-İBN-İ BATTUTA (1304-1369)  Fas doğumlu 30 yıl boyunca 120 bin km. Yol  yaptı.Hindistanda iki yıl kaldı. İran ve Türk illerini gez-di.

  8- NAİN SİNGH RAWAT ( 1830-1895).  İngilizlerin himayesinde Himalaya ,Nepal, Kaşgar, Güney Çin  ve Hindistan’ın haritasını çıkarmakla görevlendirildi. Tüm bölgeyi adımlayarak haritaladı.

9-ANASİY NİKİTİN (1433-1472) Rus Tacir.1468 yılında  seyahatine başladı. Hazar Denizinden, Hint Denizine indi, dönüşünü  Anadolu ve Karadeniz’den yaptı. Hindistan’da o zaman Behmen Türk Sul-tanlığı  (1347-1527 ) hüküm sürüyordu. Seyahat anılarını Üç Deniz ötesine seyahat adlı kitabında yazdı. Kitap Rusçadan, Serkan Acar tarafından  tercüme edilerek, tercümesi ve tıpkı basımı Türk Tarih kurumu tarafından yayınlandı. Türk Dünyasını tanımak için önemli bir eser. Hindistan’la ilgili kitaptan alıntılar.

        ‘’….Burası Hindistan memleketidir ve halkının tamamı çıplak-tır. Başlarında örtü yoktur, göğüsleri açıktır ve saçları tek örgüdür. Tamamı göbekleri açık olarak  dolaşmaktadır. Her yıl çocuk doğururlar ve çok sayıda çocukları vardır. Erkek ve kadınların hepsi Zen’idir. İnsanlar beni takip ettikleri için bir yere gidemiyorum. Beyaz insanlara şaşkınlıkla bakıyorlar.

        Racaların bellerinde kuşak, omuzlarında fata  (bir çeşit bez örtü ) bulunmaktadır. Ayrıca bellerinde de kuşak sarılıdır. Hizmet-karları nın ellerinde kılıç ve kalkanlar vardır Racaların güvenliğini sağlarlar. Çıplak ve yalınayaktırlar. ‘ 2

    ‘’… Hindistan’da seyahat edenler hanlarda konaklarlar. Burada çalışan kadınlar yolculara yemek hazırlayıp yataklarını yapar ve bu yabancılarla beraber yatarlar. Bu kadınlar beyaz erkeklerden hoş-landıkları için para almadan onlarla ilişkiye girerler.

… Hristiyan Rus kardeşlerim Hindistan’a seyahat etmek isterseniz, Rusya’daki inancınızı terk edip, Müslüman dinini kabul ettiğinizi söyleyerek oraya gitmelisiniz. (3)

 ‘’…Müslüman köpekler beni aldattılar. Onlar burada her türlü malın bulunduğunu söylediler, fakat memleketimize uygun bir şey bulamadım. Eşyaların tamamı Müslüman memleketler için üretilmiş. Biber ve boya oldukça ucuz. Deniz yolu ile  nakledilen malların çoğu gümrük vergisinden muaf, fakat hiçbir malı gümrük vergisi ödemeden geçiremedik. Gümrük vergisi de oldukça yük-sek. Denizde çok sayıda korsan var. Korsanların hepsi Hristiyan ve Müslüman değil, kafirdir.  Taştan yaptıkları sanemlere taparlar. İsa’yı bilmezler.

 …… Hindistan topraklarındaki bey ve asilzadelerin hepsi Horasanlıdır (Türk) .Tamamı yalınayak dolaşan Hindular çok hızlı yürürler. Anadan doğma çıplak olan bu insanlar, bir ellerinde kılıç, diğerinde ise kalkan taşırlar…Bütün savaşlarda filleri taşıralar. Zırhlı süvariler Horasanlıdır. Atları ve kendileri zırhlıdır.’’ (4)

     ….. Hindistan’da dağlarda kayalıklarda yaşayan maymunlar geceleri şehre inerek geceleri kümes hayvanlarını kaçırırlar. Orman-da yaşayan maymunların kralları vardır. Maymun kral ordusuyla beraber dolaşır. Eğer birisi onlara zarar verirse krallarına şikayet ederler. O da ordusunu göndererek şehre hücum eder. Maymunlar evleri yıkıp insanlara saldırırlar. Ordularının çok kalabalık olduğu kendilerine has bir dillerinin olduğu söylenmektedir. Bunlar çok sayıda çocuk doğururlar, fakat çocuk doğduğunda  annesi ve babası tarafından terk edilerek ortada bırakılır. Bu sahipsiz çocukları yanlarına alan  yerliler ç, bu çocukları satarlar. Bu satışı çocuk kaçıp geri gelmemesi için gece yaparlar.( bu kavme maymun denilse de  bunların antik Yunan kaynaklarında soyları tükenen  bir insan türü olduğu iddia edilmektedir. Hindistan’ı gezen  İbn-i Batu’da da bunlar hakkında bilgi vermektedir.  Çevirenin notu (5)

…. Bidar Müslüman Müslüman Hindistan’ın başkentidir. Burası kalabalık ve çok büyük bir şehirdir. Oldukça genç olan sultanları 20 yaşındadır. Yönetici sınıfı oluşturan bey ve asilzadeler Horasanlıdır. Yine de muharip sınıfın tamamı Horasanlıdır. (6)

     O zaman ülke Behmen Türk Sultanlığı  ( 1347-1527) tarafından yönetilmektedir. İktidarda  18 yaşında bulunan 3.Muhammed Şah bulunmaktadır.

… Bidarda bulunduğum zaman birçok Hindu ile tanıştım. Onlara Müslüman değil Hristiyan dinine inandığımı söyledim. Adımın Afranasiy olduğunu ancak Müslümanlar arasında Hoca Yusuf Horasani olarak  anıldığımı bildirdim. Onlar benden hiçbir şeylerini esirgemediler, ne yemeklerini ne mallarını nede eşyalarını hatta eşlerini bile gizli tutma çabası içine girmediler. Onlara neye inandıklarını sorduğumda  ‘’ademe inanırız’’ dediler. Bu insanlar Buda’ya inanıp soylarının Ademe  dayandığına inanıyorlar. Hindistan’da 24 mezhep vardır. Bunların tamamı Budist’tir. Mezheplerden birinin mensupları, yemezler ,içmezler evlenmezler. Bir kısmı ise sadece koyun eti, tavuk, balık, yumurta yerler. Hangi mezhebe dahil olursa olsunlar katiyetle sığır eti yemezler. Bidar’da dört ay kaldı. (7)

 
1- Muharrem Yellice-Basıma verilen Hindistan Kitabının  17-24.ncu sayfalarından alınmıştır

2-(Afanasiy  Nikitin. Üç Deniz Ötesine Seyahat. Türk Tarih Kurumu. 2.baskı 2018 Ankara.Sf.9.)

3- (Nikitin.sf.11)

4- Nikitin .sf.12   

5-Aynı eser.sf.13

6- Nikitin. Sf. 13.

7-.Nikitin.sf.16

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline :
Dinle

Yayın Tarihi

12.06.2022

Okunma Sayısı

988

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler