Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Ezberci Eğitimin Zararları (1)

Ezberci eğitim, “yel üfürdü su götürdü” eğitimdir. Bir başka deyişle, “Yaz buza, okuttur güneşe” eğitimdir. Buna eğitim demek de mümkün değildir. Adı üzerinde ezbercidir.

Bugün “Eğitim” ana başlığı altında yurt çapında her kademede, her yaş grubunda uygulanan eğitim, büyük sorunlara gebe olarak durmaktadır karşımızda. Bunun ana başlığı da “ezberci eğitim”dir.

Araştırmak, soruşturmak, kendini geliştirmek yerine körükörüne ezberlemek, “Benim oğlum dua okur, döner döner yine okur,” mantığıyla hareket etmek, sadece kör hafız gibi kitabi bilgileri defalarca tekrarlamak, onları özendirmek bugün toplumsal anlamda yüz yüze olduğumuz en büyük sorundur.

Ezber bilgi, yeterince özümsenmediği, içselleştirilmediği için kolay unutulan,  akılda kalmayan bilgidir.

Ezberci eğitim, toplumların geri kalmasına, bilim ve teknolojiden uzaklaşmasına, akıl ve sağduyu yerine dogmalara yönelmesine neden olan çok yanlış bir eğitim uygulaması olup, çoktan çağdışı kalmış bir öğretim yöntemidir. 

Bu sistem, asla öğrenciyi eğiten değil, tam tersine eğitimden uzaklaştıran itici ve gerici bir sistemdir.

Eğitimde amaç, öğrenciyi her fırsatta düşünmeye, verilen bilginin özünü anlamaya yöneltmek olmalıdır. Anlamayı,  sorgulamayı, incelemeyi bir kenara bırakıp, ezberciliğe yöneltmek eğitim adına işlenecek en büyük cinayettir. Çünkü bu yöntemle beyin ölümüne yönelik bir koşullandırma söz konusudur.

Uygulanacak eğitim-öğretim dizgesi, her yaştaki öğrenci için ilginç, zevkli ve merak uyandıran bir biçimde kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. Eğitimin ana amacı, çocuğu silikleştirip, kimliksiz, kişiliksiz kılmak yerine sorumluluklarını ve haklarını bilen birey, gerçek yurttaş yapmak olmalıdır.

Öğrenci, nasıl yönlendirirseniz, ona göre tavır alacak, ona uyum sağlamaya çalışacaktır. Kitabi bilgilerle yetinen, yazdırdığı notları yazılı ya da sözlü sınavda aynen isteyen bilinçsiz ve sorumsuz öğretmene, öğrenci satır satır ezberleyerek tepki verirken, konulara deneysel yaklaşan, çocuğun aklını açmaya çalışan öğretmene karşı da ayrı bir tavır geliştirecektir. Uygulamalar tutarsız olduğu için de her tavır değişikliğinde bocalayacaktır. Bunda öğretmene teslim edilen öğrencinin hiçbir günahı ve sorumluluğu yoktur.

En masum olan, üzerinde oyunlar oynanan odur. 

Yaşama hazırlanmanın alınan nottan çok daha önemli olduğunu öncelikle öğretmen görecek ve gereğini yapacaktır. Her şey not demek değil, diploma her ortamda işe yaramaz, işten anlamak, işe yaramak, olaylara çözümcül yaklaşmak gerekir, onu anlayacaktır. Anlayacak ve gereğini yapacaktır.

Ezbere dayalı eğitim, özellikle gelişme çağındaki, okul çağındaki insanların hızla öğrendikleri dönemde zihinlerini bulandırmakta, bir biçimde uyuşturmakta, anlama kapasitelerini düşürmekte, giderek duyarsızlaştırmakta, körleştirmekte ve düşünmeye engel olduğu için de sorgulamadan körü körüne kabule, anlamadan dinlemeden ezberlemeye zorlamaktadır.

Eğitimin amacı, eğitilmek üzere öğretmene teslim edilen, sisteme sokulan insanın, zihnini çalışır, olayları akıl süzgecinden geçirir, eğriyi doğruyu görür ve yeteneklerini fark edip, geliştirir kılmak olmalıdır. Amaç körü körüne ezberletmek olmamalı, tam tersine ele alınacak konular ve uygulanacak yöntemler ezber bozacak biçimde kurgulanmalıdır.

Ezberci eğitime tabi tutulmuş insanların aklında kalanlar, işe yaramaz, süs bilgilerdir. Neyi, ne zaman, nerede, hangi nedenle kullanacağını bilmeyen, rastgele yaşayan günü kurtaran bireyler, hatta buna bireyler de demek mümkün değildir, denileni sorgulamadan yerine getiren kullar olacaklardır.

Verilecek, programa konulacak her bilgi, işe yaramak ve ilerde kullanılmak üzere verilmelidir. Kullanılmayan, ender kullanılan bilginin zaman aşımına uğraması, unutulması, akıldan çıkması çok kolaydır. Aşınacak, unutulacak boş bilgiye yer vermemek, beyni boş yere gereksiz bilgilerle meşgul etmemek işin gereğidir.  

Herşeyi olduğu gibi kabul eden ve düşünmeyen beyin, doğal olarak tembelleşir ve yeni bilgiler öğrenmeye istekli olmaz. Olayları karşılaştırmak, muhakeme etmek istemez. İşi oluruna bırakır. Teslimiyetçi bir tavır geliştirir.  Bugün uygulanan ve bir türlü rayına oturtulamayan bu sözde sistemde en büyük sıkıntı budur.

MAKALE Yorumları

YAVUZ ALİ SAKARYA
MELTEM ESİNTİSİ
mail_outline : yavuzalisakarya@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

22.02.2018

Okunma Sayısı

16136

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler