Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Devlet Terörü ve Hukuk

İlk devleti M.Ö 4000’de ,
Sümerler göçebe ve çoban halkları organize ederek kurdu.
Bir köy organizasyonu idi.
M.Ö 3500 Zigguratlı Kent çapına ilk ulaşan mekan,
Eridu oldu.
Ziggurat Mezopotamya ve İran’da piramitlere benzeyen, kulesi olan tapınaktır.
Üretilen tüm ürünler devlet örgütü olan bu tapınağa aktarılırdı.
Komun el bir yaşantı vardı.
Ur, urug gibi ırmak kenarı bu şehir devletleri bir koruyucu Tanrı edindiler.
Tarla Tanrının tarlası idi.
Bu tarlalarda üretilen ürünler,
Tanrının evinde toplanırdı.
Tanrının elindeki halka bölüştürülürdü.
Ürün bölüşümün de, kainler kendilerine fazla mal alınca,
Tepki üzerine her getirilen ürün sahibinin adını ve ürününü bir işaretle tapınağa yazdılar.
Böylece ilkyazı; Çivi yazısı doğdu.
Şehirlerin kenarına devlet baskısıyla, surlar çevrildi.
Urug halkı kralın baskısından bıktı.
Tabletlerde Tanrılara şikayet görülüyor.
Ruhları baskılayan ilk tanrısal korku,
Bu topraklarda yeşerdi.
Alın yazısı Tufan hikayeleri ile,
Halk baskılanmaya çalışıldı.
Asur İmparatorları Urug halkının denetlenmesinde,
Devlet terörünü kullandı.
Asurbanipal m.ö 668 yazıtında kralın Elam ülkesine yürüdüğünü,
Tanrıların yardımı ile düşmanın yaşadıkları ovaları, düşman cesetleri ile doldurduğunu anlatıyor.
Düşman kralının önünde, halkını kestiğini anlatıyor.
Bu eylem kendi halkına karşıda bir göz korkutmadır,
Ve devlet terörüdür.
Asur kralları Tanrıları arkalarına alarak,
Halklara zulmü yasal görürlerdi.
Öldürülenler genelde, Tanrı ve Asur devletine başkaldıran dinsizlerdi.
Tanrı ve Kral’a boyun bükülmeliydi.
Tarih;
Zalim kralların, Tanrılarla beraber insanlara zulümleri ile doludur.
Kilise vergisi vermeyen İspanyollar için Tanrıya karşı geldi,
Dinsiz diye Engizisyon mahkemeleri kurulmuştur.
İlk Engizisyon İspanya’dadır.
Kral’a ve Tanrıya başkaldıranların başları kesilirdi.
Toulouse’de 1233’te kuruldu.
Hakim bir tepe üzerindedir.
Katolik kilisesi kurumu olan bu yapıyı;
2017 Mayıs’ında gezdim, insanlık adına utandım.
Engizisyon IX. Gregory tarafından dinsizleri yola getirmek için kurulmuştu.
Roma Katolik kilisesi bünyesindeki bu mahkeme;
Acımasız bir cezalandırma örgütü idi.
İnsanlara, diri diri yakılma cezası veriliyordu, başlarını giyotinle kesiyorlardı.
Dinsizler ve ağzını açıp konuşulanlar, bu mahkemenin kurbanı oluyorlardı.
Bu bir devlet terörüdür.
1492’den sonra zulme uğrayıp hapishanelere atılanlar, gemilerle Amerika’ya taşındılar.
Yerlilere acımasız terör uygulayıp, soykırım yaptılar.
Engizisyon’dan başlarını kurtaran bu İspanyollar,
Amerikan yerlilerine acımasız bir devlet terörü uygulayıp, soykırım yaptılar.
Şimdide 1492’lerin haydutları, kurdukları devleti Haydut Devlete dönüştürerek,
Dünya’da terör estiriyorlar.
Irak’ta Türk Subayının başına çuval geçiren bu yapı;
Suriye’de Mehmetçikle karşı karşıya geldi.
Bu yapının Dünya’ya demokrasi adına uyguladığı şiddet, bir devlet terörüdür.
Tarihte devlet terörü uygulana gelmiştir hep.
Devlet terörünün en acımasız şekilde uygulandığı ırk, Yahudiler olmuştur.
Yahudiler;

 M.Ö 5. asırda Asur devlet terörü ile Filistin’den sürüldüler.
M.S 70 Roma’dan sürüldüler.
M.S 1290’da İngiltere’den sürüldüler.
M.S 1344 ‘de Fransa’dan sürüldüler.
M.S 1492’de İspanya’dan sürüldüler.
1939-1945 yılları arasında Almanya’da devlet terörü ile fırınlara verildiler.
1945 ‘te Amerikan Birleşik Devletleri Hiroşima’ya atom bombası atarak devlet terörü uyguladı.
1945 ‘te Kırım Türklerinin Sibirya’ya sürülmesi, Rus Devlet terörüdür.
Komünizmi kabul etmeyen insanların;

 Stalin ve Mao tarafından katledilmeleri bir devlet terörüdür.
1552’de korkunç İvan tarafından Kazan Hanlığının yıkılarak,
60 bin kişinin öldürülüp, İdil nehrine atılması bir devlet terörüdür.
Türklerin kendi dini yokmuş gibi Arap Emevi Devletinin,
Türklere İslam dinini dayatması, bu dini kabul etmeyenlere;
İbn-i kuteybe’nin uyguladığı zulüm,bir devlet terörüdür.
Gazneli Mahmut (971-1030) Budist Hindistan halkını,

Müslüman edeceğim diye,
Hindu’lara uyguladığı zulüm, bir devlet terörüdür.
Devlet yaptığı her zulüme kılıf bulur, kılıfı kanunla düzenler;

Halkına baş eğdirir. Tolstoy gibi düşünürler devlet örgütüne karşıdır.
Devlet terörüne ilk baş kaldırı ve halk ayaklanması;

 1789 Fransız devrimi ile olmuştur.
İnsanların adalet ve özgürlük hep rüyaları olmuştur.
Bu rüya, insanlık tarihinde bir türlü gerçek olamamıştır.
Fransız ihtilalinden sonra ki hukuki gelişim,

Ve evrensel hukuk değerleri, insanlığın umududur.
İnsanlık tarihinde ilk çağ, site devletlerini saymazsak,

İnsanlar hep devlet terörü ile yönetilmiştir.
İnsanlığın hukuku geliştirmekten başka çıkış yolu yoktur.
Sokrat M.Ö 399.
‘’ Sonuç ne olursa olsun bir vatandaş her zaman devletin yasalarına itaat etmelidir,’’
Dese de; devlet zulüm edici olursa tarihi ve sosyolojik gelişim,
Halk hareketlerinin sonucu devrimlere gebe hale gelir.
Devrimi yapanlar belli bir zaman sonra despotlaşıp aynileşıyor.
Bu döngü böyle devam edip gidiyor, yönetim erkini ele geçiren güç,
Şikayet ettiği terörü, halkı için uygulamaya başlıyor.

Bu konuda en çarpıcı kitap Milovan Dilas’ ın yazdığı yeni sınıftır.
Çare ;
Evrensel hukuk değerlerini içselleştirip,
Hukuk’un herkese lazım olacağını akıldan çıkarmamak,
Hukuk ve Adalet mücadelesini bırakmamaktadır.
 


KAYNAK :
1.SÜMERLER. Samuel Noah Kramer.
2.SÜMERLERİN KURNAZ TANRISI ENKİ.Samuel Noah Kramer.
3.SÜMERLERDE TUFAN. Muazzez İlmiye Çığ.
4.  YENİ SINIF, Milovan  DİLAS

 

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

26.01.2018

Okunma Sayısı

2494

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler