Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Deprem Gerçeği Bir….

Kez daha gündemde gelmesine rağmen, hala daha ciddiye alınamıyor.

Marmara ve İstanbul depremi beklenirken İzmir’de ki Ege fay hattına

Üzerinde ki deprem hem can hem mal kaybı ile gündeme acı bir şekilde ne yazık ki oturmuştur.

Son verilere göre,17 bina yıkıldı, 114 vatandaşımızın kaybı hastaneden yatan bin 35 yaralı ile 107 kişi canlı kurtarıldı. Çeşitli illerden gelen 800 bin kişi kurtarma çalışmasına katıldı ve çalışmalar bitti.

Yetkili bilim adamlarına göre gerçekler sıralandı zaman; yine binaların zamanında denetimsiz ve malzeme hatalarından, uygunsuz yerlere, yetkisiz müttehitlerce yapıldığı ve Belediyelerce denetlenmediği gerçeği ortaya çıkmıştır. Sebep olanlara ağır cezalar verilmelidir.

Ulusal ve yerel basınlarda yer alan görüşlere, inşaat mühendisleri, Mimar odaları ile ilgili üniversite eğitim görevliler ile Profesörlerin görüşleri doğrultusun da İlgili Belediyelerin de binaların zamanın da yapım aşaması sırasında, inşaat ruhsatlarına dikkat etmediği gerçeği orta çıkmıştır. Plan ve projelerin denetlenmediği gerçeğinin yanında, daha sonraki bina tadilatlarında kullanıcıların bina kolon ve taşıyıcı kirişlerinin keserek genişlemelerin yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Bu gibi Depremler de zemin etüdünün bile çok önemli olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İzmir depremi acı gerçeği neticesin de bir kez daha acil Devletin ve Belediyelerin binalardan sağlamlık konusunda örnekler alması ve az katlı yatay kentsel dönüşüm projelerini faaliyete geçirmesi gündeme gelmiştir. 

İzmir depremi, beklenen Marmara ve İstanbul depremi öncesi devletimize ve Belediyelerimize acı bir tecrübe ve ihtar olmalıdır.

Çeşitli lüks, fuzuli otoban yolları, tünel projeleri, İstanbul kanalı yerine Kentsel dönüşümlerin biran önce faaliyete geçirilmesidir. Şimdiye kadar toplanan ve toplanacak deprem vergiler ile toplu az katlı projeli denetimli binaların yapılmasına gidilmelidir.

Ülkede ki doğal felaketler için ekonomik girdilerin teşvik edilmesi, turizm, tarımın, hayvancılığın destekleyici acil alınacak tedbirler teşvik edilmesi, kalabalık metropol şehir hayatından köylere göçlerin verilecek krediler ile özendirilmesine devlet politikası geçilmelidir.

Kısacası Üretim, topraktan,hayvancılığa kadar ucuz tohum, fide, gübre, mazot, damızlık hayvan, kümes hayvanları, yumurta,süt ürünleri artışı devlet teşvikleri ile sağlanmalıdır. Ormanlar korunmalı, sel ve heyelanlar önlenmelidir. Bir kez daha TÜRKİYE bizim vatanımızdır. Başka Türkiye yok.

 

      

 

 

MAKALE Yorumları

TURGAY ALP
VİZYON
mail_outline : alp_turgay@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

04.11.2020

Okunma Sayısı

5030

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler