Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Darbe Üzerine

1789.Fransız ihtilali Bin yediyüz seksen dokuz yıl batı insanı,

Katolik papa ve monarşi işbirliğiyle ezildi.

Köleleştirildi, sömürüldü.

DİN adına.

17 yüzyılda.

İmanı değil, aklı öne çıkaran düşünürler çıktı.

Dekart, Jon Meslier , Volter, Robespiyer insanlara insan olduklarını hatırlattı.

İnsanlar düşündüler, ezildiklerinin farkına vardılar.

Açtılar, çıplaktılar, sadece Tanrıları vardı.  Tanrı’da onların karnını doyurmuyordu.

Beyinlerde şimşek çaktı.

Bastil hapishanesi basıldı.

Kiliseler basıldı. Kilisenin kurşun kubbeleri sökülüp kurşun yapıldı.

Monarşi yıkıldı.

Akıl hakim oldu.

Eşitlik- Kardeşlik- Adalet dendi.

Bu kelimeler insanlığın özlemi oldu

Hep.

Eşitlik-Kardeşlik-Adalet.

Var mı bunlarda kötülük?

Bu güzel fikirlerden Türk’ün haberi

1839 da oldu.

Mutlakî idare rejimine baskı yaptı.

Mustafa Reşit Paşa öncüydü.

Abdülmecit şartları kabul etti.

Tanzimat  fermanı top atışlarıyla kabul edildi.

Fransız ihtilalinin etkisiydi bu…

Zamanla bu batılı arzularda sıkıntılar oldu.

1861’de Padişah olan Abdülaziz,

Bir şekilde intihar etti veya öldürüldü.

Abdülhamit oldu padişah.

Baskı yaptı O’na dinamik öncü güçler.

Aklın öncü güçleri,

İngiltere deki gibi meşruti idare istediler.

Seçim yapıldı. Meclis oluştu.

1.nci Meşrutiyet ilan edildi. 1876.

1877 de Osmanlı Rus savaşı çıktı.

Abdülhamid meclisi kapattı.

1.nci meşrutiyet anayasasını hazırlayanların başı olan,

Mithat Paşa’yı  Fizana sürdü.

Sonra zindanda öldürülmesini emretti.

Öldürüldüğü İstanbul’a bildirildi.

İnanmadı vesveseli  Padişah AbdülHamid.

Mezarını açıp kafasını kesip bir, bal küpü içerisin de İstanbul’a gönderdiler.

Rahatladı müstebit padişah Abdül Hamid…

Zulümler baskılar başladı aydınlara.

En güçlü tepkiyi Namık Kemal verdi.

Hürriyet Kasidesi ile…

Birinci sınıf devlet memuru idi.

Birinci meclis anayasasını hazırlayan komisyonda idi.

Magosa’ya sürüldü.

Aydınlara zulüm başladı.

İstanbul ufukları kapkaraydı.

Padişahın burnu uzun olduğundan

“Saray Burnu” denemiyordu.

Burun padişaha hakaret simgesi idi.

Namık Kemal söyle haykırdı.

“Ne mümkün zulm ile Bidat ile İmhay-ı Hürriyet

Muktedirsen idraki kaldır Ademiyetten

Yani;

Sen güçlü isen eğer,  bana zulm etme

Benim beynimdeki hürriyet fikirlerin yanlış olduğuna beni inandır”

Tüm demokrasinin ruhu bu beyitte saklıdır.

Güçlü olan zulm etmez ihtilal yapmaz.

Cenap Şahabettin’in dediği gibi

İnsanlarda koçlar gibi kafaları ile dövüşür,

Koçlar boynuzlarıyla, İnsanlar beyinleriyle”

Abdülhamid meclisi kapattı. 33 yıl.

1908 de II. Meşrutiyet ilan edildi.

Halk sokağa döküldü.

Yaşa var ol sağol.

Eşitlik –Kardeşlik –Adalet.

Bu değerlere ulaşmak zor,

Bu kargaşada.

Dış güçlerde durmadı boş hele İngilizler.

1905 ‘te “İngiliz severler derneğini” kurdurdular.

Sarıklı Atıf Hoca

Ve

Bedü zaman Saidi Nursiye!

Osmanlıyı çürüten,  medrese ve yeniçeri kavgasıydı.

Bu kavgaya benzer bir kavgayı

Şimdi, İngilizler yönetiyordu.

Kavgalar sonucu 1918 de vatansız kaldık. Devletsiz kaldık.

Metehan’dan buyana zamanda, Türk ırkı hiç devletsiz kalmadı.

1918 de Azarbeycan’da

Mehmet Emin Resul Zade bağımsızlığını ilan edip Türk devletini kurdu.

1920 de Rus tankları Azari Türkünün meclisini basıp, Millet vekillerini öldürdü.

Resul Zade Kafkasya üzerinden İstanbul’a kaçtı.

Mezarı Ankara da.

Azarbaycan Cumhurbaşkanı Elçi Bey, Türkiye ziyaretinde ,

“Resul Zadenin mezarını ziyaret edeceğim” dediği zaman,

Bizim zavahire!

Birbirlerinin yüzlerine baktılar,

Kim bu adam diye.

1920 de yok edilen Azari Türk’ü meclisi,

Türk’ün devletsiz kalmasına sebep olmadı.

1920 de Ankara da İngiliz oyunlarıyla yıkılan,

1.nci dünya savaşında ezilen Osmanlı Türk devleti yerine

Yeni meclisini kurdu.

Adı,

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ydi. “

Yazıldı tabelası

“ Hakimiyet Kayıtsız şartsız milletindir” dir.

İşte O meclis bombalandı.

15 Temmuz 2016 gece yarısına girmeden.

Atatürk ;

“Ülke şeyhler dervişler, müritler

Mezcuplar diyarı olamaz” demişti.

Bir mezcubun müritleri yaptı

Bu işi.

İngiliz, Amerikan gizli servisi propagandası ile,

Müritler,

Atatürk’e dinsiz, deccal, beton Mustafa deyip,

Aşağıladılardı son kırk yıldır. 

Bu aşağılamanın sonucudur

Bu bombalar.

Bombalara zemin hazırlayan siyasi kadro

Tam şimdi yaptığından utanmalı...

Yüce milletimizden.

Bizim bir tek vatanımız,

Vatanımızın simgesi, bir tek Bayrağımız var.

Vatan ve bayrak için birlik oldu millet…

Kud adgu bilig yazarı Yusuf Has Hacip

Vatandaşın görevini belirtirken,

“Hakan’ın dost bildiğini dost,

Düşman bildiğini düşman bellemek “ diyor.

Tam şimdi O buyruğa uyma zamanı

Geçmiş politikaların yanlışlığı bu noktaya taşıdı Türkiye’mizi.

“Aldatıldım” dedi adam! İnsan aldatılabilir!

Kendini değiştirebilir , O halde bu itirafa inanıp,

Bayrak, vatan etrafında milletçe birlik olacağız.

Haydut Amerikan çetelerine bayrağımızı vatanımızı çiğnetmeyeceğiz.

Gün birlik olma .

Atatürk ile birleşme günüdür.

En sağlam ip onun ipidir.

Bakara suresinde geçen Tanrı’nın

İpi de iyidir.

O, ipe imanla değil,

Akılla sarılacaksın.

Peygamber demedi mi ?

Dinim Aklımdır” diye.

Mezcup Şeyhe iman edenleri

Bu millet ezecektir.” İnlerine girilecek” denilmişti.

İnlerinde büyük hazırlık yapmışlar.

Hazırlıklarını boşa çıkardı millet

Onun ordusu ve polis teşkilatı

Yüce milletimiz geçmiş olsun.  

 

DEVAM EDECEK

MAKALE Yorumları

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

22.07.2016

Okunma Sayısı

2828

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler