Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Çocuk İstismarı

Her vatandaş çocuğa yönelik her türlü istismarı bildirmekle yükümlüdür.

Çocukların kendilerini başkalarından korumayı öğrenebilmeleri

 1. Psiko-sosyal
 2. Fiziksel sağlıkları için son derece önemli,
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMAL (Dünya Sağlık Örgütü)

 1. 18 yaşın altındaki
 2. çocukların sağlığını, sağ kalımını, gelişimini
 3. ilişkilerdeki güen duygusunu
 4. olumsuz yönde etkileyen
 5. fiziksel/duygusal/cinsel istismar/ihmal e diğer sömürü türleriyle
 6. sonuçlanan kötü daranışlardır
AKTİF İHMAL

 1. fiziksel
 2. duygusal
 3. bilinçli
 4. isteyerek zarar erilmesi
 5. terk edilen bebekler gibi
PASİF İHMAL

 1. Bilgisizlik
 2. Olanaksızlık
 3. Umursamazlık gibi nedenlerledir.
ÇOCUĞA KÖTÜ DAVRANMA ve ÇOCUĞU BOŞLAMA SORUNLARI (DSM-V)

 1. Ana-baba, bakımeren, çocuğun sorumluluğunu taşıyan başka bir kişi tarafından
 2. İstenerek uygulanan
                        I-ÇOCUĞA BEDENSEL SÖMÜRÜ

                        II-ÇOCUĞA CİNSEL SÖMÜRÜ

                        III-ÇOCUĞU BOŞLAMA

                        IV-ÇOCUĞA RUHSAL SÖMÜRÜ

I-ÇOCUĞA BEDENSEL SÖMÜRÜ

 1. Küçük yara, berelerden ağır kırıklara e ölüme dek uzanan
 2. Yumruklama, döme,tekmeleme, ısırma, sallama, atma, bıçaklama, boğma, vurma (elle,sopayla, kayışla, başka bir nesneyle), yakma ya da başka bir yöntemle
 1. Bedensel yaralanmasına yol açma
 2. Çocuğu incitmek isteyip istememesinden bağımsız
 3. Dizginlemeye yönelik kabul edilebilir düzeyde e bedensel yaralanmaya neden değilse sömürü değil
II-ÇOCUĞA CİNSEL SÖMÜRÜ

 1. Cinsel doyum sağlamak için çocuğu herhangi bir eyleme katmasını kapsar
 2. Çocuğun cinsel organlarını okşama, içine girme, ensest, zor kullanarak cinsel ilişki kurma, oğlancılık ( sodomi ), açık seçik görünme gibi etkinlikler
 3. Dokunmadan sömürüyü de kapsar
 4. Çocuğu başkalarının cinsel doyumu için bir takım eylemlere zorlama, kandırma, ayartma, gözünü korkutma, baskı altında tutma
III-ÇOCUĞU BOŞLAMA

 1. Çocuğun yaşına uygun temel gereksinimlerini  karşılamaktan uzak
 2. Çocuğa bedensel ya da ruhsal bir kötülüğün dokunmasıyla sonuçlanan
 3. Doğrulanmış ya da yapıldığı sanılan
 1. Gereken ilgiyi göstermeme e boşlama davranışı
 2. Bırakıp gitme, denetim altında tutmama, gerekli duygusal ya da ruhsal gereksinimlerini karşılamama
 3. Gerekli eğitimi, sağlık bakımını, besinleri, barınağı, giysileri sağlamama
IV-ÇOCUĞA RUHSAL SÖMÜRÜ

 1. Çocuğa belirgin ruhsal bir kötülüğün dokunması ya da dokunabilecek olması ile sonuçlanan
 2. Sözel ya da simgesel eylemler
 3. Çocuğu paylamak, aşağılamak, küçük düşürmek, gözünü korkutmak, çocuğun değer erdiği kişilere ya da nesnelere kötülük yapmak / onları bırakıp gitmek ya da onlara birinin kötülük yapacağını  / alıp gideceğini söylemek, daranışlarını kısıtlamak, kollarını ya da bacaklarını bağlamak, bir yere bağlamak, kapalı küçük bir yere (gömme dolap gibi) tıkmak, sürekli günah keçisi yapmak, kendine acı vermesine zorlamak, bedensel olmayan yollarla aşırı bir disiplin uygulamak.

 

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist &  Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

www.neorezonansantalya.com

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

0 (242) 316 98 99

 

MAKALE Yorumları

DR. SEVİLAY ZORLU
PSİKİYATRİST
mail_outline : drsevilayzorlu@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

21.02.2019

Okunma Sayısı

1558

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler