Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
iBRAHİM UYSAL
ANKARA'DAN
mail_outline : ibrahimuysal.ant@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

09.09.2019

Okunma Sayısı

1678

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

CHP, Mazlum Milletlerin Partisi!..

Bazen, çok sıradanmış gibi olan ve gelen şeylerin çok enteresan öyküleri vardır ve bunu da çoğu kez, çoğu kişi bilmez. İlgilenmez

Öncelikle, 96'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum!..

--Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'de böyle öyküsü olan bir partidir.

--20 yy.'ın son dönem ve 21.yy.'ın ilk dönem partileri gibi Uluslararası sermaye ve emperyalizmin gerekliliklerine göre kurulan bir parti değil, tam tersine Mazlum Milletlerin kurtuluşu ve Refahı için, bu hâkim güç odaklarına karşı direnişin partisidir.

--Neden CHP, sorusu hep sorulur ve yanıtlarda verilir. Herkes her şeyi bilir ama bilmesi gerekenler ya bilmez, ya da bilmezlikten gelirler ise; bu ülkenin kurucu Partisi CHP için, CHP'lilere iki kelam etmek gerekmez mi?

--Bu günkü Dünya düzeninin değiştiği, geliştiği yer olan, Avrupa-Avrasya-Orta Doğu bölgeleri, 12-13 yy'da Feodalizme, Feodal/Derebeylik düzenine ve yapısına ev sahipliği yapmıştır.

--Dünya yaklaşık 500 yıl süren feodal düzenden sonra, ticaret, sömürgeler ve sanayileşme sonucunda, yepyeni bir düzene daha geçmiştir. 17-18 yy'larda şekillenmeye başlayan bu ekonomik ve siyasi düzenin adı da Kapitalizm, Kapitalist sistem olmuştur.

--Feodal yapıda kocaman uçsuz bucaksız topraklar üzerinde kurulan Devletler, İmparatorluklar sermayenin güvenliğini sağlayacak denetim ve yönetim otoritelerine sahip değil idi.

--Bu yüzden, Kapitalizme daha denetlenebilir ve yönetilebilir bir dünya gerekiyordu..

--Bu da, etnik unsurlar üzerine kurulacak yeni daha küçük devletler ile mümkün idi. İslam Dünyasının Kalbi, Halifenin yönettiği, petrol dahil bir çok yer altı-üstü maden kaynaklarının üsütünde bir Osmanlı Devleti-İmparatorluğu, kapitalist sistem içim hiç de ekonomik ve kullanışlı bir yapı değil idi. Rusya, Avusturya-Macaristan, Büyük Biritanya İmparatorlukları gibi.

--O yüzden 18 ve 19 yy'da milliyetçilik akımları körüklenmiş, bu dönemlerde 50'yi aşmayan devlet sayısı, 1900'lerin başında 100'ü aşmış, 1945'lerde BM'nin kurulması ile daha belirginleşen devlet saysı 2000'lerin başında 200'leri bulmuştur.

--İşte CHP, böyle bir tarihi dönemin içinden gelen siyasi partiden öte, siyasi bir yapıdır.

 

--Osmanlı Devleti, Batılı Emperyalist/Kapitalist Devlet tarafından parçalanmaya, talan edilemeye karar verilmiştir.

--Bir gurup yurtsever asker-sevil aydın da, eğitim için gittikleri Avrupa'da gelişen Milliyetçilik akımlarından etkilenmiş, önce Osmanlının kurtarılması için;

--Olmayacağını görünce de yeni bir devlet için ulusal bir kurtuluş savaşı için derlenip, toplanmaya başlamışlardır.

--En son, Mondros Mütarekesi ve Sevr antlaşması ile Osmanlının ortadan kalktığı görenler, Başta Mustafa Kemal gibi askerler olmak üzere, geniş topraklar üzerinde, bu emperyalist devletler karşı bir ulusal kurtuluş savaşını örgütlemeyi ve yürütmeyi hedeflemişlerdir.

--19 Mayıs 1919'da, Mustafa Kemal'in Samsuna çıkışı ile başlayan anti-Emperyalist Ulusal Kurtuluş savaşı ve bilinci, Sivas kongresi ile daha bir ete kemiğe bürünmüş ve 7 Eylül 1919'da birleşerek, Ulusal kurtuluşu bölgelerinde örgütlemeye başlamışlardır.

--Bu cemiyetlerin Ulusal Kurtuluş savaşında ki rollerini, konuyu dağıtmamak için bir kenara bırakarak, siyasi tarihimizde ki rollerine gelir isek:

--!920'de, Ulusal Kurtuluş Savaşını da örgütleyecek ve yapacak TBMM'nin kurulmasından sonra, 1922'de Mudanya görüşmeleri ile başlayan barış süreci, TBMM ve ülke içinde de bir takım siyasi hareketlenmelere sebep olmuştur.

--Bu kuruluş sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacı ile kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuku Cemiyetleri, bir yandan da siyasi bir misyon üstlenmeye başlamışlardır.

--1923 yılına gelindiğinde bu Cemiyetler, kuruldukları yerlerde, siyasi bir yapı haline dönüşmüşler ve 6 Aralık 1922'de Tabelalarını indirerek, Atatürk ve Devrimci Ulusal Kurtuluşcuların önderliğinde HALK FIRKASI olarak çalışmalarına başlamışlardır.

--Resmi olarak, 9 Eylül 1923'de kurulan HALK FIRKASI, 1924'de Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935'de de CUMHURİYET HALK PARTİSİ adını almıştır.

--Dünyanın değişen ve gelişen süreçlerine bağlı bir siyasi yapı olarak, Parti/Fırka'da, kendisine bir siyasi ve ideolojik bir yol çizmiştir.

--Bu da, ilk önce partinin, daha sonra da kurulan devletin kurucu ve değişmez ilkeleri olacak olan

--CUMHURİYETÇİLİK, --HALKÇILIK, --MİLLİYETÇİLİK, -LAİKLİK'dir.

--1935'lere gelindiğinde, değişen dünya düzeni ve başlayan dünya ekonomik krizinin de etkisi ile:

--DEVLETÇİLİK ve DEVRİMCİLİK ilkeleri de parti tüzüğünde ki değişmez yerini almıştır.

--Gerisi herkesin malumu.

--CHP, bu ülkenin zor günlerinden gelen kurucu ve kurtarıcı partisidir.

--CHP'yi sıradan bir partiden ayıran özellikler tarihidir ve tarihi misyonudur.

--Hani benim Nefes Filminden etkilenerek çok kullandığım, "SEN, UYURSAN HERKES ÖLÜR!.." repliği; CHP için de geçerlidir.

--CHP, yok edilir,

--CHP, ilkelerinden uzaklaştırılır,

--CHP, anti-Emperyalist yanı dumura uğratılır, işbirlikçilerin partisi yapılır ise,

--BU ÜLKE, YIKILIR, YOK OLUR.

--CHP, sıradan 50-100 MV, bir o kadar da Belediye Başkanı kazanmak için paravan olarak kullanılacak bir parti değildir.

--Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi, CHP'ye nice 96 yıllar diliyorum.

MAKALE Yorumları